KENNISBANK

kennisbankmenu

WBTR

Per 1 juli 2021 is de ‘Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen’ (WBTR) in werking getreden. De WBTR geldt voor alle verenigingen en stichtingen, en is dus ook relevant voor jou als bestuurder van een locatie in zelfbeheer. De wet is bedoeld om onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen.

Ga direct naar:

Wat staat er in de WBTR?

De WBTR gaat over het verbeteren van de kwaliteit van besturen. De wet gaat bijvoorbeeld ook over (financiële) problemen die kunnen ontstaan bij een renovatie of bij een schijn van belangenverstrengeling. De wet schrijft voor dat je de statuten (voor juni 2026, dus binnen vijf jaar na het in werking treden van de WBTR per 1 juli 2021) op een paar punten aanpast, als de statuten nog niet aan die punten voldoen.

In de wet is  vastgelegd dat je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Dat gaat over beslissingen die jij neemt, maar ook beslissingen die je medebestuursleden nemen en waar jij van af zou moeten weten.

In de WBTR staat dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met financiële transacties. Dat betekent dat er naast de penningmeester zelf, altijd een ander bestuurslid zijn of haar akkoord moet geven voor de penningmeester een declaratie mag uitbetalen. Of dat er altijd twee bestuursleden meekijken als de kas wordt opgemaakt of afgestort richting de bank. 

In de wet worden tien onderwerpen behandeld:

 1. Goed bestuur
 2. Aansprakelijkheid
 3. Tegenstrijdig belang
 4. Belet en ontstentenis
 5. Meervoudig stemrecht
 6. Toezicht
 7. Bindende voordracht (vereniging)
 8. Raadgevende stem (vereniging)
 9. Ontslag bestuurder (stichting)
 10. Statuten

Wat betekent de WBTR voor mij?

Hebben bovenstaande tien onderwerpen gevolgen voor jou als bestuurder en zo ja, op welke manier? Wat moet je regelen? Dat is afhankelijk van hoe het bestuur en het toezicht op het bestuur binnen je locatie is vormgegeven. Het is goed om je te verdiepen in de WBTR, niet in de laatste plaats omdat het persoonlijke consequenties kan hebben als het niet goed geregeld is en er iets mis gaat.

Je verdiepen in de WBTR kan op verschillende manieren.

1. Zelf aan de slag
Er zijn een aantal checklists die je kan doorlopen en die gratis toegankelijk zijn. Het zelf uitzoeken is best ingewikkeld en kost je aardig wat tijd.

Gratis checklists:

Kijk in ieder geval naar drie van de tien onderwerpen die verplicht zijn om op orde te hebben in je statuten:

 1. De belet- en ontstentenisregeling;
 2. Het meervoudig stemrecht;
 3. Tegenstrijdig belang.

Als je aan minstens één van de drie punten niet voldoet of als deze nog niet in de statuten benoemd staan, zul je sowieso naar de notaris moeten. Dit is verplicht binnen vijf jaar na het in werking treden van de wet in 2021.

Tip: bekijk het webinar van de Vrijwilligerscentrale Utrecht (VCU) over de WBTR.

2. Stappenplan WBTR/ IVBB met korting
Tijdens het webinar van de VCU (zie hierboven) wordt een stappenplan gepresenteerd van het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB). Dit kost wel geld, maar scheelt veel uitzoekwerk en juridische kosten.Je betaalt €120,- voor het stappenplan, voorbeeldteksten en een hulplijn naar een jurist. Let op! Om hogere kosten te voorkomen moet je het abonnement wel weer tijdig opzeggen.

Dit stappenplan kost eigenlijk €240,- maar met de kortingscode van de VCU krijg je 50% korting.
De kortingscode is: VCUTRECHTWBTR