NIEUWS

Vrijwilligersverzekering Domstadpolis gewijzigd

De gemeente Utrecht heeft de vrijwilligersverzekering in eigen beheer genomen. Dat betekent dat de Domstadpolis niet meer bestaat.  Er is wel nog steeds een schadeverzekering voor vrijwilligers en de dekking is precies hetzelfde. Alleen de route van het schademelden is veranderd. Je meldt nu direct bij de gemeente Utrecht.

Lees meer op de pagina van de VCU.

Op onze eigen kennisbank vertellen we ook meer over de schadeverzekering voor vrijwilligers. En zetten alle relevante verzekeringen op een rijtje.

Kennisbankartikel verzekeringen

De kennisbank is nog in ontwikkeling. Alle artikelen vallend onder ‘beheer en exploitatie’ zijn al wel volledig. Neem gerust een kijkje.