NIEUWS

Tekorten sociaal domein

Afgelopen week ontvingen wij de ​​Voorjaarsnota 2023 en Eerste Bestuursrapportage 2023.Hierin lezen we over de financiële tekorten in het sociaal domein.

Het college stelt dat er “fundamentele keuzes” gemaakt zullen moeten worden om in de toekomst nog de gewenste zorg te kunnen leveren. Zo staat in de memo dat “de uitgaven stevig moeten worden teruggedrongen en de middelen gericht worden ingezet in de zorg voor Utrechters en buurten die dat het hardste nodig hebben. Het gaat om intensiveringen, bijsturingen en bezuinigingen die ook gevolgen kunnen hebben voor de aan de zorg aanpalende domeinen.

Of en op welke manier dit invloed heeft op ons, de buurtinitiatieven in zelfbeheer, dat blijft nog onduidelijk. Wel blijven we de ontwikkelingen nauw volgen en houden jullie natuurlijk op de hoogte!

Lees meer:

Nieuwsbericht gemeente Utrecht voorjaarsnota 2023Lintje voor Gerard