KENNISBANK

Verzekeringen

Welke verzekeringen ben je verplicht om af te sluiten als buurthuis? Wat zijn de overwegingen? Tot welke bedragen wil je verzekerd zijn? En welke risico’s kun je als buurthuis zelf dragen? Het is belangrijk je goed in te lezen. Wij helpen je graag op weg maar zijn niet verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt worden.

TIP: lees eerst dit artikel van het LSA bewoners over verzekeringen. Alle relevante informatie staat op een rij. We herhalen hieronder alleen kort de belangrijkste zaken en lichten de Domstadpolis toe, een aansprakelijkheidsverzekering voor alle vrijwilligers in Utrecht.

Ga direct naar:

Materiële zaken verzekeren

Opstalverzekering:

 • alleen als je eigenaar bent van het gebouw;
 • en als je eigenaar bent is het een verplichte verzekering;
 • dekt kosten van schade aan het gebouw en installaties als gevolg van brand, storm, wateroverlast en inbraak.

Inventarisverzekering:

 • voor iedereen verplicht;
 • dekt kosten van schade aan inventaris (stoelen, tafels, computers, etc);
 • dekt alleen eigendommen van de verzekerde, in ons geval het buurthuis.
 • attendeer huurders dat zij zelf zorg dragen voor hun eigendom dat in het buurthuis aanwezig is.

Overig: glas- en waterschadeverzekering, brand en inbraakverzekering

 • is een keuze, hangt af van specifieke situatie.

Zoals hierboven al benoemd, zie voor uitgebreide beschrijving het artikel van LSA bewoners over verzekeringen.

Aansprakelijkheidsverzekering (o.a. de Domstadpolis)

Domstadpolis:

 • collectieve verzekering voor alle vrijwilligers van Utrecht (aanmelden niet nodig);
 • een secundaire verzekering, stel je hebt een ongeval dan maak je eerst aanspraak op je eigen WA. Wanneer er geen andere verzekeringen de schade dekken kom je in aanmerking voor de Domstadpolis;
 • biedt geen maximale dekking;
 • de schade dient door de vrijwilliger zelf gemeld te worden;
 • dekt schade als gevolg van vrijwilligerswerk, behandelt de onderstaande schades:
  • ongevallenverzekering voor vrijwilligers; alleen hierbij is sprake van primaire dekking;
  • persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers;
  • aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers;
  • aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen;
  • bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers;
  • verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen;
   rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers.

De Vrijwilligerscentrale Utrecht (VCU) is bemiddelaar voor deze verzekering namens de gemeente. Meer informatie vind je op de website van de VCU.

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) ook wel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering:

 • belangrijk om te hebben;
 • dekt schade die door jou of je werknemers veroorzaakt wordt tijdens het werk.

Bestuurdersaansprakelijkheid:

 • afhankelijk van de specifieke situatie.

In de Domstadpolis, waar je als vrijwillig bestuurder automatisch onder valt, zit ook een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. In principe hoef je die dus niet af te sluiten. De Domstadpolis dekt echter niet alle schade, of maar tot een bepaald bedrag. Om te kunnen bepalen of je nog een eigen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nodig hebt, zou je de polis van een andere bestuurderaansprakelijkheidsverzekering met de Domstadpolis kunnen vergelijken. Wat zijn de verschillen en vind je dat acceptabel? Kijk bijvoorbeeld welke zaken wel en niet verzekerd zijn en welk maximaal bedrag wordt uitgekeerd bij schade.

De keus om je al dan niet aanvullend te verzekeren is ook afhankelijk van jouw locatie en de plannen die je als bestuur hebt. Wil je bijvoorbeeld grootschalig verbouwen met grote financiële risico’s? Dan is het slim om je aanvullend te verzekeren zodat hogere bedragen gedekt zijn. Als je plannen minder groots zijn is het misschien niet direct nodig. De keus is aan jou. 

Rechtsbijstandverzekering:

 • maak gebruik van juridisch advies vooraf;
 • afhankelijk van specifieke situatie.

Verzekering medewerkers

 • Verplichte verzekeringen als je mensen in dienst hebt: Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO), Wet Wachtgeld en de Wet Werkloosheid (WA en WW), Ziektewet (ZW). Jij als werkgever regelt dit.
 • Buurthuizen met personeel in dienst vallen onder de CAO Sociaal Werk, hieruit voort vloeit ook een pensioenverzekering.
 • Verzuimverzekering is afhankelijk van de situatie maar in veel gevallen wel aan te raden als je personeel in dienst hebt. Let op het termijn van uitkeren (vaak 30 werkdagen, dat betekent dat als je medewerker parttime werkt het soms wel twee maanden kan duren voor de uitkering begint).