KENNISBANK

kennisbankmenu

Verzekeringen

Welke verzekeringen ben je verplicht om af te sluiten als buurthuis? Wat zijn de overwegingen? Tot welke bedragen wil je verzekerd zijn? En welke risico’s kun je als buurthuis zelf dragen? Het is belangrijk je goed in te lezen. Wij helpen je graag op weg maar zijn niet verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt worden.

TIP: lees eerst dit artikel van het LSA bewoners over verzekeringen. Alle relevante informatie staat op een rij. Ook dit artikel van de NOV over verzekeringen is informatief. 

Ga direct naar:

Materiële zaken verzekeren

Opstalverzekering:

 • verplichte verzekering als je eigenaar bent van het gebouw;
 • dekt kosten van schade aan het gebouw en installaties als gevolg van brand, storm, wateroverlast en inbraak.

Inventarisverzekering:

 • dekt kosten van schade aan inventaris (stoelen, tafels, computers, etc);
 • vaak wel alleen als inventaris nieuw is gekocht en tegen de dagprijs.
 • dekt alleen eigendommen van de verzekerde, in ons geval het buurthuis;
 • attendeer huurders erop dat zij zelf zorg dragen voor hun eigendom dat in het buurthuis aanwezig is.

Omdat op locaties veel tweedehands spullen worden gebruikt en de dagwaarde van de inventaris niet heel hoog is, wegen de kosten vaak niet op tegen een mogelijke uitkering.

Overig: glas- en waterschadeverzekering, brand en inbraakverzekering

 • is een keuze, hangt af van specifieke situatie.

Dit hangt onder andere af of je eigenaar bent van het gebouw of niet. Als je huurder bent van het gebouw kan je in je demarcatielijst (bijlage bij het huurcontract) teruglezen voor welke mogelijke schade je als huurder verantwoordelijk bent.  Voor een inbraakverzekering geldt dat je gebouw eerst aan hoge veiligheidseisen moet voldoen (qua driepuntsloten, glas, etc.) voor je wordt toegelaten tot de verzekering.

Volgens de ASV(Algemene Subisidieverordening) artikel 12, ben je, als je susbiside van de gemeente Utrecht ontvangt, verplicht te zorgen voor een ‘adequate dekking van risico’s waaronder bedrijfsaansprakelijkheid en brandschade’.

Aansprakelijkheidsverzekering

Schadeverzekering voor vrijwilligers gemeente Utrecht

 • collectieve verzekering voor alle vrijwilligers van Utrecht (aanmelden niet nodig);
 • een secundaire verzekering (ook wel vangnet verzekering genoemd). Dit betekent dat andere verzekeringen door de organisatie of door de vrijwilliger afgesloten altijd voor gaan. Als die de schade niet vergoeden of niet zijn afgesloten, kom je pas in aanmerking voor deze verzekering;
 • de schade dient door de vrijwilliger zelf gemeld te worden rechtstreeks bij de afdeling schade van de gemeente Utrecht. Er wordt later in het proces wel een verklaring van de desbetreffende organisatie gevraagd;
 • dekt schade als gevolg van vrijwilligerswerk, behandelt de onderstaande schades:
  • ongevallenverzekering voor vrijwilligers; alleen hierbij is sprake van primaire dekking;
  • persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers;
  • aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers;
  • aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen;
  • bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers;
  • verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen;
  • rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers.
 • bezoekers van buurthuis en speeltuin kunnen geen aanspraak maken op dekking vanuit schadeverzekering, als zij op het moment van de schade geen vrijwilligerswerk aan het doen waren.

Voorheen heette deze verzekering de Domstadpolis. De schadeafdeling van de gemeente Utrecht behandelt de schades nu zelf en daarmee is de naam Domstadpolis komen te vervallen. De dekking is verder precies hetzelfde gebleven. Er is per jaar een maximum bedrag beschikbaar, wat gevolgen kan hebben voor het bedrag dat wordt uitgekeerd. Soms is de pot al (bijna) op.

Dit is echt een ‘persoonspolis’, primair gericht op de persoon (in dit geval een vrijwilliger) en niet op de organisatie.Sluit altijd een eigen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) af. Daar lees je op deze pagina meer over.

Apart een vrijwilligersverzekering afsluiten is niet nodig, dat dekt deze verzekering voldoende. Voor de andere hierboven beschreven schades is dit wel echt een vangnet verzekering. Afhankelijk van je situatie  is het aan te bevelen om je aanvullend te verzekeren. Bijvoorbeeld wat betreft bestuurdersaansprakelijkheid en/of rechtsbijstand. 

Meer informatie over de schadeverzekering voor vrijwilligers vind je op de website van de VCU.

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) ook wel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering:

 • heel belangrijk om te hebben! En ook verplicht als je subsidie ontvangt van de gemeente Utrecht volgens de ASV (Algemene Subsidieverordening) artikel 12 ;
 • dekt schade die door jou, je werknemers, vrijwilligers en/of stagiares veroorzaakt wordt tijdens het werk. Voor wie de verzekering allemaal van toepassing is kan je aangeven bij het afsluiten (reikwijdte).

Dit is een verzekering die je zeker moet afsluiten.

Bestuurdersaansprakelijkheid:

 • afhankelijk van de specifieke situatie.

In de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente, waar je als vrijwillig bestuurder automatisch onder valt, zit ook een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Deze dekt echter niet alle schade en tot een maximum bedrag.

De keus om je al dan niet aanvullend te verzekeren is afhankelijk van jouw locatie en de plannen die je als bestuur hebt. Wil je bijvoorbeeld grootschalig verbouwen met grote financiële risico’s? Dan is het slim om je aanvullend te verzekeren zodat hogere bedragen gedekt zijn. Maar ook als bestuurder van een kleine locatie met minder grootse plannen kan het slim om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Zo weet je zeker dat je niet voor verassingen komt te staan. Bedenk je wel: bestuursaansprakelijkheidsverzekeringen checken allereerst of er sprake is geweest van goed bestuur en keren niet uit als je dat niet kan aantonen.

Rechtsbijstandverzekering:

 • vergoed juridisch advies vooraf en tijdens een conflict;
 • afhankelijk van specifieke situatie.

Een juridisch conflict kan al snel veel geld kosten. Neem in ieder geval een rechtsbijstandsverzekering als je grotere contracten met leveranciers aangaat.

Verzekering medewerkers

 • Verplichte verzekeringen als je mensen in dienst hebt: Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO), Wet Wachtgeld en de Wet Werkloosheid (WA en WW), Ziektewet (ZW). Jij als werkgever regelt dit.
 • Buurthuizen met personeel in dienst vallen onder de CAO Sociaal Werk. Hieruit vloeit ook een pensioenverzekering voort.
 • Verzuimverzekering is afhankelijk van de situatie maar in veel gevallen wel aan te raden als je personeel in dienst hebt. Let op de termijn van uitkeren. Hoe later het termijn van uitkeren is, hoe goedkoper de verzekering. Kies je voor een termijn van 30 werkdagen en werkt je werknemer parttime, dan duurt het minimaal twee maanden voor de uitkering begint.

Het is aan te raden om een ‘ontzorg’ module voor de Arbodienst af te sluiten (bijvoorbeeld bij Zorg voor de Zaak). De wet Poortwachter verplicht je aan een aantal eisen te voldoen, waar je als bewonersinitiatief vaak geen kaas van hebt gegeten. Zo’n ontzorgmodule scheelt een boel werk en zo weet je zeker dat je de wetgeving volgt.

Evalueren verzekeringspakket

Evalueer je verzekeringspakket jaarlijks, om te zorgen dat je niet onder of oververzekerd bent. Bekijk welke veranderingen er zijn geweest of nog komen en overleg met je bemiddelaar. Je kan een risicoscan van de NOV doen, om in kaart te brengen welke risico’s er voor jouw locatie zijn.

Een goed moment om je verzekeringspakket weer even onder de loep te nemen is de zomer. Dan ben je op tijd om mogelijke wijzigingen mee te nemen in je begroting en subsidieaanvraag voor het daaropvolgende jaar.

Leg je keuzes als bestuur goed vast. Notuleer waarom je iets wel en ook waarom je iets niet doet. Zijn er meningsverschillen binnen het bestuur, vermeld dat ook in de notulen.