NIEUWS

Maak kennis met Maryse

Loop je op jouw locatie ergens tegenaan wat je niet kan of wil bespreken op de locatie zelf? Bijvoorbeeld op het gebied van ongewenst/grensoverschrijdend gedrag of discriminatie?  Als vereniging hebben we een twee vertrouwenspersonen bij wie je je verhaal kwijt kan: Rob Burgers en Maryse de Lat. Met Rob kon je al kennis maken in dit bericht. Maryse stelt zich nu ook graag aan je voor.

Soms kan het erg fijn zijn om je verhaal kwijt te kunnen bij iemand die niet inhoudelijk betrokken is op je locatie. Volgens de richtlijnen van goed bestuur is het voor elke locatie goed een vertrouwenscontactpersoon te hebben. Maar dat is lang niet voor elke locatie haalbaar. Daarom hebben we dit als vereniging samen geregeld.

Even voorstellen

Mijn naam is Maryse de Lat. Als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon zet ik mij met veel werkplezier in voor een veilige werkomgeving.
Oprechte interesse, een luisterend oor, respect, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid zijn voor mij belangrijke kernwaarden om als vertrouwenspersoon de juiste hulp te kunnen bieden aan diegene die zich op dat moment zich niet meer veilig voelt in zijn of haar werkomgeving.

Empathie en betrokkenheid kenmerken mij als persoon en ik luister dan ook met veel interesse en zonder oordeel naar de mensen die bij mij aankloppen, om samen op zoek te gaan naar een voor hun geschikte oplossing.
Mijn ervaringen vanuit coaching, werk in de gezondheidszorg en mijn levenservaring fungeren als basis voor mijn werkzaamheden als vertrouwenspersoon. Een belangrijke drijfveer voor mijn persoonlijke ontwikkeling is dat je elke dag van ieder persoon die je ontmoet iets kunt leren.

Wat doet de vertrouwenspersoon:

 • Een luisterend oor bieden
 • Verzorgt adequate opvang van medewerkers die ongewenst gedrag ervaren
 • Kijkt samen met de melder naar mogelijke oplossingen en naar wat deze wil bereiken
 • Geeft aan welke eventuele andere opties er zijn
 • Is er voor de melder en steunt deze
 • Kan de melder wijzen op andere hulpverlenende instanties of zorgprofessionals
 • Is gehouden aan geheimhoudingsplicht; er is dus geen terugkoppeling naar deleidinggevende(n)
 • Biedt nazorg

Wat behoort niet tot de taken van de vertrouwenspersoon:

 • Onderzoek doen naar de klachten
 • Geen hoor en wederhoor of bemiddeling/ mediation
 • Niet als toehoorder bij gesprekken met anderen, anders dan de melder
 • Het beantwoorden van vragen of klachten over bijv.: salaris, cao, beleid of privéproblemen
Maak kennis met vertrouwenspersoon Maryse

Contactgegevens

Je kan Maryse bereiken via 06-16856587 of via maryse@integerwerken.nl. Deze gegevens kan je altijd terug vinden op onze website: www.dwarsverbandutrecht.nl/vertrouwenspersoon

Hoort zegt het voort

De vertrouwenspersonen zijn er voor al onze leden, of je nou vrijwilliger, beheerder of bestuurder bent. Voor buurthuizen, speeltuinen en alles wat daartussen ligt.  Deel deze informatie dus vooral met alle mensen van je locatie en zorg dat de contactgegevens makkelijk terug te vinden zijn. Verwijs bijvoorbeeld naar onze website: www.dwarsverbandutrecht.nl/vertrouwenspersoon. Zo heb je altijd de actuele contactgegevens bij de hand.

 

Bijeenkomst Sociale veiligheid

Naast het bieden van een luisterend oor, gaan Rob en Maryse ons ook helpen om het thema sociale veiligheid wat meer op de kaart te zetten. Wat kun je organisatie doen om ongewenst gedrag ( bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, discriminatie) te voorkomen? Je kan hierover met je vragen bij Rob, Maryse of bij coördinator Sarah terecht.

Samen met de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) organiseren we een informatiebijeenkomst Sociale Veiligheid op woensdagavond 11 oktober, van 19:30 uur – 21:30 uur. Meer informatie volgt, zet het alvast in je agenda!