NIEUWS

Verlichting regeldruk

Goed nieuws

De brief die we stuurden naar de gemeente over de toenemende regeldruk voor bestuurders werpt zijn vruchten af. De buurtcentra in zelfbeheer hoeven geen halfjaarlijkse verantwoording meer op te stellen en ook de verplichting om bij de dialoogsessies van de gemeente aanwezig te zijn vervalt.

In de subsidieregeling Vrijwillige Inzet voor Elkaar (VIVE) waar alle zelfbeheerlocaties ook onder vallen, is het verplicht om elk half jaar te rapporteren over de voortgang. Voor de leden betekent dat vanaf 2023 een verdubbeling van de werkzaamheden, want nu is er alleen een jaarlijkse verantwoordingsplicht. Na een inventarisatieronde bleek: hier zit niemand op te wachten. Daarnaast was er veel onduidelijkheid en onbegrip over de verplichte deelname aan de halfjaarlijkse dialoogsessies van de gemeente, zoals benoemd in de subsidiebeschikking. 

Inmiddels hebben we reactie van de gemeente en is er goed nieuws! Beide eisen vervallen.

Dit betekent:

  • Als je gebruik maakt van de VIVE subsidieregeling dien je één keer per jaar, vóór 1 juni van het daaropvolgende jaar een eindverantwoording in. De halfjaarlijkse verantwoordingsplicht vervalt. Uitzondering zijn locaties waar de gemeente extra vinger aan de pols wil houden / aanvullende afspraken zijn gemaakt, Dit staat dan duidelijk in je subsidiebeschikking en is in principe tijdelijk van aard.
  • Deelname aan de halfjaarlijkse dialoogsessies van de gemeente Utrecht zijn optioneel. Het mag wel, maar je bent niet verplicht om te gaan.

We zijn blij met dit resultaat als vereniging. Samen staan we sterker!