Hoe krijg je diverse groepen vrijwilligers betrokken? In het bijzonder hoe bindt je jongeren aan het buurthuis? En, hoe mengen de oude garde en de nieuwe aanwas? Vanaf het nieuwe jaar organiseren we bijeenkomsten om met gemotiveerde leden rondom deze vragen aan de slag te gaan. We wisselen succesverhalen uit, stellen elkaar vragen en halen expertise erbij waar nodig.

Voor ieder buurtcentra is het belangrijk dat de vrijwilligers een afspiegeling zijn van de mensen uit de wijk. Door een divers team en aanbod in activiteiten is het aannemelijk dat ook de bezoekers van je buurthuis divers zijn. Jongeren zorgen voor nieuwe aanwas binnen buurthuizen die anders zouden vergrijzen. Ook zijn jongeren een doelgroep die we in nog maar weinig in buurthuizen terug zien. Terwijl ook zij een plek nodig hebben in de wijk. Van verschillende leden hoorden wij dat ze worstelen met het werven en behouden van vrijwilligers en met jongeren vrijwilligers in het bijzonder. In de werkgroep willen we kennisdeling hierover verzorgen.

Ook hebben we het geluk dat Buurthuis De Nieuwe Jutter haar kennis en ervaring wilt delen uit “De Verschilmakers” een traject gesteund door het Oranje Fonds om meer jongeren te betrekken bij buurtcentra. Mooi leerproces om samen in te duiken. Samen met 24 andere lokale sociale initiatieven gaat DNJ aan de slag om meer jonge vrijwilligers bij het buurthuis te betrekken, door de organisatie meer “jongerenproof” te maken en meer jonge vrijwilligers te werven, behouden en de juiste begeleiding te bieden.

Nadat ze hun eigen organisatie hebben versterkt, dragen ze de opgedane kennis en aanpak over aan vijf andere organisaties op buurt- en wijkniveau (vanaf 2023). Dit zijn dus vijf andere buurthuizen in zelfbeheer. Denk je nu al – dat is iets voor onze organisatie!? Of wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld je dan alvast bij Britt Louter: britt@denieuwejutter.nl

In Tilburg is het theaters gelukt om jongeren aan hun organisatie te binden door jongeren inspraak te geven. Lees hier een interessant artikel. 

Iets leuks bedenken voor jongeren werkt niet. Je moet ze vragen wat zij willen 

Rozemarijn Romeijn, Schouwburg Tilburg