Corona

Corona (COVID-19) en de maatregelen die worden genomen om het virus te bestrijden zijn van grote invloed op de initiatieven in zelfbeheer. Periodes van (gedeeltelijke) sluiting en weer openstelling onder bepaalde voorwaarden wisselen elkaar af. In dit thema geven we je algemene informatie en tips die van belang kunnen zijn. We geven niet de laatste stand van zaken weer, die communiceren we in onze nieuwsbrief.

Gevolgen van landelijke maatregelen voor jouw initiatief

De landelijke of regionale maatregelen die worden genomen om het coronavirus onder controle te houden, of om een nieuwe golf terug te dringen, veranderen regelmatig. Als er nieuwe maatregelen of versoepelingen worden aangekondigd, duurt het vaak nog een paar dagen voor je precies weet wat die betekenen voor jouw initiatief in zelfbeheer in Utrecht.

Het proces loopt dan als volgt:

  • Er worden nieuwe landelijke maatregelen afgekondigd door het kabinet.
  • De veiligheidsregio Utrecht vertaalt de afgekondigde landelijke maatregelen voor de regio, inclusief stad, Utrecht.
  • De gemeente Utrecht werkt een aantal scenario’s uit, op basis van de afgekondigde maatregelen. Dit legt ze voor aan het college.
  • Het college besluit welk scenario van kracht wordt, mede op basis van wat de Veiligheidsregio heeft besloten.
  • Het besluit wordt vastgelegd in de raadsbrief, die meestal verschijnt op vrijdag.
  • De gemeente, afdeling Maatschappelijk Ontwikkeling (MO), informeert via de accounthouder de initiatieven in zelfbeheer hierover via e-mail. Dan pas weet je precies wat voor jouw initiatief wel of niet mogelijk is.

Als de effecten van de maatregelen zichtbaar worden (aantal besmettingen en opnames in ziekenhuis en IC dalen), kijkt het kabinet of er stap voor stap teruggegaan kan worden naar maatregelen per regio. Wij volgen dan als vanzelfsprekend de maatregelen die gelden voor de Veiligheidsregio Utrecht.

Blijf op de hoogte

Op de volgende websites kan je informatie terugvinden over het coronavirus en de gevolgen daarvan voor bewonersinitiatieven:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Het laatste nieuws delen wij zodra we dit weten in een nieuwsbrief of nieuwsflits. Ben je nog niet geabonneerd? Hier kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief en alle reeds verstuurde nieuwsbrieven teruglezen.

Corona protocol

In een protocol leg je vast hoe je je locatie veilig openstelt voor bezoekers. LSA bewoners maakte een handig invulprotocol wat ze ook regelmatig updaten. Een aanrader! Veel leden van Dwarsverband hebben inmiddels een eigen protocol opgesteld. Omdat de protocollen ook weer snel verouderen door veranderende inzichten delen we ze hier nu niet. Als je voorbeelden ter inspiratie wil, vraag het aan ons of een medelid.

Financiën

Er zijn landelijk en regionaal regelingen waar je mogelijk voor in aanmerking zou kunnen komen als initiatief in zelfbeheer. Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor de laatste stand van zaken of bel ons voor advies.

Ontvang je subsidie van de gemeente of van fondsen, houd ze dan op de hoogte van de ontwikkelingen binnen je initiatief. Kijk naar wat je nog wél kan doen en probeer op zoek te gaan naar alternatieve inkomstenbronnen. Signaleer op tijd als het dreigt financieel niet meer te lukken en ga met je subsidiegever in gesprek.

Blijf in contact met vrijwilligers en bezoekers

Juist in deze tijden is dat hard nodig. Misschien kunnen, willen of durven je vrijwilligers niet te komen. Houd contact met ze (online en offline). Bel ze af en toe en/of stuur eens wat op. En vergeet je vaste (kwetsbare) bezoekers niet, ook zij stellen een contactmoment vast op prijs.

Houd vol en blijf gezond! En heb je een vraag of zit je alleen even om een praatje verlegen, bel ons of een van je medeleden gerust. We zijn er voor elkaar.