NIEUWS

Terugkoppeling Sociale Veiligheid 

Afgelopen woensdagavond 11 oktober kwamen we bij elkaar voor een training over Sociale Veiligheid. We werden warm onthaald bij Buurtkamer de Klop, en mochten een hele grote groep leden ontvangen! Er was een mooie mix van speeltuinen en buurthuizen, ieder met zo hun eigen benadering en uitdagingen op het gebied van sociale veiligheid.

Trainer Magda van het NOV opende het gesprek met een vragenrondje. Dat bracht vragen op zoals “hoeveel kan je van een vrijwilliger verwachten?”, “wat moet je regelen, en hoe implementeer je dat?”, “hoe spreek je een vrijwilliger aan? Of juist een leidinggevende? Wat als iemand zwakbegaafd is?”De training deed veel gespreksstof opwaaien, en gaf ons mooie stappen mee om te zetten de komende tijd. De leden bleven nog lang napraten samen. 

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

We bespraken voorbeelden van situaties die als grensoverschrijdend ervaren kunnen worden: uitsluiting, verbaal geweld, fysiek contact (ook positief bedoelt), pesten, discriminatie. Vaak zagen deelnemers verschillend, of een voorbeeld grensoverschrijdend was of niet. “Het is maar net hoe je de situatie interpreteert”. Als iemand zich niet fijn voelt bij een situatie, dan ervaart die een grens: dat is heel persoonlijk. 

Grenzen worden de afgelopen jaren steeds beter bespreekbaar. ‘Kan je dan niks meer zeggen tegenwoordig?’ Jawel hoor! Alleen als iemand zich ergens niet prettig bij voelt vraagt dat een pas op de plaats. 

Zelf regelen

Er zijn vier dingen die je kan regelen: 

 1. Gedragsregels. Sommige leden vonden het woord “omgangsvormen” mooier: een simpele afspraak die je met je vrijwilligers samen maakt over hoe je met elkaar omgaat. Bijvoorbeeld: “we gaan met elkaar om vanuit respect en vertrouwen”. Of: “hier niet schelden of schreeuwen”. Wanneer je samen zulke afspraken gemaakt hebt, kan je mensen er later makkelijker op aanspreken. Streng zijn hoeft je geen vrijwilligers te kosten als ze er zelf ook achter staan.  Dwarsverband gaat een voorbeeld maken van illustratiess en omgangsregels, zodat leden daaruit kunnen kopiëren en plakken wat voor hen past!

   

 2. Aannamebeleid. Je kan in een simpele vorm vastleggen hoe je vrijwilligers aanneemt. Bijvoorbeeld dat je altijd eerst een kennismakingsgesprek hebt. En of je een VOG aanvraagt of niet. Vertel geïnteresseerden die zich willen aanmelden als vrijwilliger wat de stappen zijn, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten.

   

 3. Gratis VOG. Je kan voor nieuwe vrijwilligers en medewerkers, in bepaalde situaties, een Verklaring Omtrend Gedrag aanvragen. Je laat die persoon dan screenen op bijvoorbeeld fraude of andere misgrijpen. De VOG is gratis als het voor vrijwilligers is, en je kan laten zien dat je preventief optreed tegen grensoverschrijdend gedrag met een aannamebeleid en gedragsregels.

   

 4. Vertrouwenspersoon of Vertrouwenscontactpersoon. Een vertrouwenscontactpersoon is iemand die eenmalig een vertrouwelijk gesprek met je heeft: je kan je verhaar in vertrouwen kwijt, en wordt geholpen de eerste stap te bepalen. Dit is een vrijwillige functie. De rol van vertrouwenspersoon is intensiever: je kan voor meerdere gesprekken bij deze persoon terecht en het is vaak een betaalde gecertificeerde functie in een bedrijf. Als vereniging hebben we nu gezamenlijk geregeld dat Rob en Maryse de vertrouwenspersonen zijn voro al onze locaties. Hoewel ze dit vrijwillig doen, zijn ze gecertificeerd en ervaren om langere begeleiding te bieden.

   

  Elkaar aanspreken

We hebben mooie oefeningen gedaan en ervaringen uitgewisseld wat betreft het aanspreken van mensen bij bijvoorbeeld discriminatie. Dat is best spannend, en helemaal niet makkelijk! Voor mensen ‘in functie’ zoals bestuur en vrijwilligers, is het extra belangrijk om goed op grenzen te letten en ook als  volwassene ten aanzien van kinderen. Het is dan voor de ander namelijk lastiger of spannender om hun grens zelf aan te geven.

We ontdekten vele manieren om iemand aan te spreken: in het gesprek zelf, of op een later moment even apart. Algemene tips waren: waardering uiten voor wat iemand wel goed doet en begrip voor de goede bedoelingen, je eigen gevoel benemen en refereren naar de afspraken. 

Wat als ‘daders’ zwakbegaafd zijn? Dat blijft maatwerk, zegt de trainer. Uiteindelijk weten de begeleiders en vrijwilligers zelf waarschijnlijk het beste hoe ze bepaalde mensen kunnen aanspreken.

Vertrouwenspersonen Rob en Maryse

Onze vertrouwenspersonen Rob en Maryse  zijn bereikbaar voor iedereen die als bestuurslid, medewerker, vrijwilliger of bezoeker tegen grensoverschrijdend gedrag aanlopen of ergens mee zitten wat ze niet zomaar op de locatie kunnen bespreken. We hebben een flyer gemaakt met informatie over hen, om te verspreiden onder de vrijwilligers en bezoekers. De aanwezige leden kregen deze flyers alvast mee na afloop van de bijeenkomst; binnenkort verzenden we setjes flyers naar alle leden van Dwarsverband. 

Presentatie training sociale veiligheid 11 oktober

Contactgegevens & informatie vertrouwenspersonen

Kennisbank: Sociale Veiligheid

OPROER biercafé