Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve

Sparen voor later – hoe leg je een bestemmingsreserve aan? Presentatie gemeente Het was volle bak in het clubhuis van Zuilen Samen Sterk. Tijdens onze penningmeesterkring op 13 september gaf de gemeente ons uitleg over het aanleggen van reserves. Spaarpotjes...
Verlichting regeldruk

Verlichting regeldruk

Goed nieuws De brief die we stuurden naar de gemeente over de toenemende regeldruk voor bestuurders werpt zijn vruchten af. De buurtcentra in zelfbeheer hoeven geen halfjaarlijkse verantwoording meer op te stellen en ook de verplichting om bij de dialoogsessies van de...