regeldruk nieuwsberichten

ALV 22 november

ALV 22 november Jouw mening telt! Kom naar de ALV op 22 november. Het wordt een belangrijke vergadering. Agenda Op de agenda o.a.: Mogelijke aansluiting van de zelfbeheerde speeltuinen (zie volgend nieuwsbericht) Jaarplan en begroting 2023 Benoeming nieuw bestuurslid...

RIB Burgerparticipatie 15 nov

RIB Burgerparticipatie 15 nov Op 15 november is er een Raadsinformatiebijeenkomst (RIB) over zeggenschap en burgerparticipatie. Iedereen is van harte welkom.  Een aantal raadsleden nam het initiatief voor de bijeenkomst. Zij stuurden met de uitnodiging een toelichting...

Verlichting regeldruk

Verlichting regeldruk Goed nieuws De brief die we stuurden naar de gemeente over de toenemende regeldruk voor bestuurders werpt zijn vruchten af. De buurtcentra in zelfbeheer hoeven geen halfjaarlijkse verantwoording meer op te stellen en ook de verplichting om bij de...