ALV 22 november

ALV 22 november

Jouw mening telt! Kom naar de ALV op 22 november De Algemene Ledenvergadering (ALV) van Dwarsverband op 22 wordt een belangrijke vergadering. Op de agenda o.a.: Mogelijke aansluiting van de zelfbeheerde speeltuinen (zie volgend nieuwsbericht) Jaarplan en begroting...
RIB Burgerparticipatie 15 nov

RIB Burgerparticipatie 15 nov

Op 15 november is er een Raadsinformatiebijeenkomst (RIB) over zeggenschap en burgerparticipatie. Iedereen is van harte welkom.  Een aantal raadsleden nam het initiatief voor de bijeenkomst. Zij stuurden met de uitnodiging een toelichting mee. Toelichting raadsleden...
Verlichting regeldruk

Verlichting regeldruk

Goed nieuws De brief die we stuurden naar de gemeente over de toenemende regeldruk voor bestuurders werpt zijn vruchten af. De buurtcentra in zelfbeheer hoeven geen halfjaarlijkse verantwoording meer op te stellen en ook de verplichting om bij de dialoogsessies van de...