NIEUWS

Aansluiting speeltuinen weer een stap dichterbij

Op woensdag 22 februari kwamen de verzelfstandigde speeltuinen ( in zelfbeheer) weer samen. Deze keer bij natuurspeeltuin De Hoef. We deelden de laatste stand van zaken over de mogelijke toetreding. Ook maakten we een inventarisatie van welke onderwerpen de bestuurders graag als eerste zouden willen oppakken met elkaar.  

Hoe staat het ervoor?

Inmiddels ligt er een conceptplan hoe de speeltuinen zich bij vereniging Dwarsverband kunnen aansluiten. De gesprekken met de gemeente zijn positief. Ook DOCK ziet mogelijkheden om op speeltuinmakersniveau (de beheerders) met ons samen te werken. Het bestuur is aan het puzzelen hoe we onze organisatie inrichten als we zo gaan groeien. Tijdens de ALV op 13 april leggen we een concreet plan voor aan de leden. Als we groen licht krijgen van jullie en de gemeente akkoord gaat, verwachten we per 1 juli de aansluiting te realiseren.

Sectie speeltuinen

We zien veel overlap qua onderwerpen tussen de speeltuinen en de buurthuizen, maar ook grote verschillen. Wat we samen kunnen doen, doen we samen, wat apart moet, doen we apart. Onze inschatting is nu dat ongeveer tachtig procent van de ondersteuning apart zal zijn. We krijgen dus een ‘sectie speeltuinen’, waar ook de speeltuinen die nu al lid bij ons zijn, zich bij kunnen aansluiten. Hoe ziet zo’n sectie speeltuinen er uit? Hoe gaan we het doen en vooral wat gaan we eerst doen? Daarover gingen we met de speeltuinen in gesprek.

Prioritering

We maakten een prioritering van de belangrijkste onderwerpen op basis van de behoeftes van de speeltuinen, zie afbeelding hieronder. 1 (hoge prioriteit) – 8 (lage prioriteit).

Prioriteiten lijst speeltuinen

Hoe gaan we het doen?

We doen het op eenzelfde manier zoals we nu voor de buurthuizen werken. Dus: inhoudelijke bijeenkomsten, werkgroepen (zoals de penningmeesterkring en het beheerdersontbijt), individuele ondersteuning en het delen van informatie via website, nieuwsbrief en op termijn de kennisbank. We zijn aan het onderzoeken hoe we de ondersteuning op speeltuinmakersniveau kunnen voortzetten en welke vorm dat krijgt.

Ronde langs de speeltuinen

Voor nu beginnen we, zoals we ook ooit begonnen bij de buurthuizen, met een ronde langs de besturen van de speeltuinen. Om kennis te maken, de speeltuin te zien en te horen wat hun behoeften en wensen zijn.

En tot slot…gezelligheid

Als er één ding is wat we geleerd hebben de afgelopen jaren met Dwarsverband, is dat alleen kennis met elkaar delen niet genoeg is. Elkaar leren kennen in een ongedwongen sfeer, lekker eten, soms een leuke activiteit of een mooi optreden: die gezelligheid vormt de smeerolie van het verband en maakt uitwisseling, persoonlijk contact en de bereidwilligheid elkaar te helpen groter. Dat willen we met de mogelijke aansluiting van de speeltuinen natuurlijk voortzetten!

Meer informatie volgt, we houden jullie op de hoogte.

Bijeenkomst speeltuinen