NIEUWS

RIB Burgerparticipatie 15 nov

Op 15 november is er een Raadsinformatiebijeenkomst (RIB) over zeggenschap en burgerparticipatie. Iedereen is van harte welkom. 

Een aantal raadsleden nam het initiatief voor de bijeenkomst. Zij stuurden met de uitnodiging een toelichting mee.

Toelichting raadsleden

“Participatie en zeggenschap zouden onderdeel moeten zijn van het Utrechtse DNA. Zodat we als stad de kennis en kunde van de Utrechters aan het begin gaan gebruiken en zij daadwerkelijk zeggenschap krijgen op die onderwerpen waar de burger aan zet is. Dat biedt burgerkracht ruimte op de juiste plek en het juiste moment. In deze agendering meer daarover.”

Datum: dinsdagavond 15 november

Locatie: Stadhuis (grote hal beneden), Stadhuisbrug 1 Utrecht

Start 19:30 tot uiterlijk 21:00 uur. 

Programma

“We (de raadsleden dus) willen allereerst ruimte geven aan aanwezige Utrechters om voorbeelden uit de eigen stad te noemen waar we in Utrecht al wel belangrijke eerste stappen hebben gezet in het door de gemeenschap zelf laten beheren/uitvoeren van publieke taken, zoals met de speeltuinen en buurthuizen in zelfbeheer, of in zorg en welzijn. 

Daarna willen we ons verdiepen in ‘de zelfsturing bij bewoners’ in de gemeente Peel en Maas, waar vanaf 2005 gemeente/overheid en gemeenschap/bewoners succesvol samenwerken en samen de gemeente beheren. Daarbij hebben zij het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor de publieke taak verdeeld tussen de gemeente(raad) en de gemeenschap (binnen kaders). 

Ten slotte, willen we gezamenlijk reflecteren op vragen als: 

  • wat deze voorbeelden en ervaringen ons leren en 
  • hoe we (naast burgerparticipatie) het eigenaarschap van buurten en bij burgers (met overheidsparticipatie) in Utrecht beter kunnen organiseren. 

Onze vragen aan de Utrechters, actief op zeggenschap in de stad 

  • Op welke manier is jouw initiatief bezig met zeggenschap (bijv. in de zorg of welzijn; of met een buurtruimte of speeltuin)? 
  • Wie bepaalt vooral wat er gebeurt, zijn jullie dat zelf of is dat de gemeente? 
  • Kom je verder en kun je groeien/ontwikkelen of loopt jouw initiatief (soms) vast?  

We zien je graag op 15 november; van harte welkom!”

Met vriendelijke groet, mede namens Rick van der Zweth (PvdA), Berdien van der Wilt (D66), Ruud Maas (Volt) en Bina Chirino (CU), 

Gert Dijkstra

Raadslid/fractievoorzitter EenUtrecht