PROJECT Samen Spelen

Overal Samen Spelen

In Utrecht zijn zes verzelfstandigde speeltuinen fysiek ingericht om spelen voor kinderen met en zonder beperking mogelijk te maken. Ook andere speeltuinen stimuleren samen spelen en organiseren o.a. samenspeelactiviteiten.

In 2024 maken we een volgende stap in het project Samen Spelen. We werken hierbij samen met andere verzelfstandigde en de door DOCK beheerde speeltuinen om zo samen impact te maken.

Wat zijn de wensen van de speeltuinen op het gebied van Samen Spelen en hoe geven we dit samen vorm? Hoe betrekken we de doelgroep? En wat voor soort activiteiten kun je organiseren? We onderzoeken dit samen met de andere speeltuinen en ervaringsdeskundige In Contact Bijzonder. DOCK organiseert een kinderraad waar we ook aan de kinderen zélf vragen wat hun wensen zijn.

In mei/juni organiseren we een samenspeelkaravaan, met samenspeeltuitjes op alle samenspeeltuinen. Geleerde lessen delen we met elkaar binnen en buiten het netwerk, zodat ook andere speeltuinen hier gebruik van kunnen maken.

Meedoen

Doe je mee? Je bent van harte welkom bij de bijeenkomsten die we organiseren! Samen met DOCK, In Contact Bijzonder en een kinderraad gaan we kijken hoe we kinderen met een beperking betrekken. 

 • Januari – maart: DOCK organiseert de kinderraad op de Mytylschool
 • April: samen met met In Contact Bijzonder organiseren we een bijeenkomst Samen Speeltuinen voor speeltuinmakers. We koppelen de uitkomsten van de kinderraad terug, bespreken welke Samen Speelactiviteit je wilt doen en wat je daarvoor nodig hebt.
 • Mei-juni: We programmeren een twee-weken durende Samenspeelkaravaan met op elke speeltuin een samenspeelactiviteit. 
 • Juni: er komt een evaluatie- en vervolgbijeenkomst Samen Speeltuinen.

  Heb je interesse? Neem contact op met Alexander via alexander@dwarverbandutrecht.nl of 06 234 249 58.

  Goed om te weten

  • Bijeenkomsten zijn gratis bij te wonen.
  • Voor de activiteiten / speeltuinmakers uren is een bijdrage beschikbaar.

  Meer informatie

  DOCK ontvangt het eerste half jaar van 2024 financiering voor dit project vanuit Stichting Het Gehandicapte Kind. Ons streven is hierna nogmaals een aanvraag te doen bij Stichting Het Gehandicapte Kind voor de tweede helft van 2024.

  Meer informatie is te verkrijgen bij Alexander van Dwarsverband (alexander@dwarverbandutrecht.nl / 0623424958) of Janneke van DOCK (jbaan@dock.nl)

  Samen Speelnetwerk

  Stichting Het Gehandicapte Kind