PROJECT Samen Spelen

Overal Samen Spelen

In Utrecht zijn zes verzelfstandigde speeltuinen fysiek ingericht voor spelen met en zonder beperking. Daarnaast organiseren steeds meer speeltuinen samenspeelactiviteiten. In 2024 zetten we – samen met andere verzelfstandigde en de door DOCK beheerde speeltuinen – de volgende stap voor inclusievere speeltuinen in Utrecht.

Wat zijn de wensen van de speeltuinen op het gebied van Samen Spelen en hoe geven we dit samen vorm? Hoe betrekken we de doelgroep? En wat voor soort activiteiten kun je organiseren? En heel belangrijk: wat willen de kinderen zelf? De speeltuinen onderzoeken dit samen met ervaringsdeskundige In Contact Bijzonder. DOCK organiseert een kinderraad, en er komt een samenspeelkaravaan met samenspeeltuitjes op alle samenspeeltuinen. 

Meedoen

Doe je mee? Hoewel het huidige budget al besteed is, horen we het graag als je interesse hebt. Wie weet zijn er buiten het projectbudget om mogelijkheden, en bij voldoende animo kunnen we kijken naar een vervolg.

Deze Dwarsverband-speeltuinen doen mee: de Hoef, Noordse Park, Bankaplein en Sportspeeltuin Abstede. Daarnaast doen de speeltuinen Griftsteede en Eilandsteede van Utrecht Natuurlijk mee. 

 • Januari – maart: DOCK organiseert de kinderraad op de Mytylschool
 • Op 16 mei (9:30-12:00 @ Eilandsteede), samen met InContact Bijzonder en DOCK organiseren we de bijeenkomst Samen Spelen om de Karavaan voor te bereiden. We koppelen gelijk de uitkomsten van de kinderraad terug, en de adviezen van InContact Bijzonder.
 • 12-26 juni: We programmeren een twee-weken durende Samenspeelkaravaan met op elke speeltuin een samenspeelactiviteit. 
 • Juni: er komt een evaluatie- en vervolgbijeenkomst Samen Speeltuinen.

  Heb je interesse? Neem contact op met Alexander via alexander@dwarverbandutrecht.nl of 06 234 249 58.

  Goed om te weten

  • Bijeenkomsten zijn gratis bij te wonen.
  • Voor de activiteiten / speeltuinmakers uren is een bijdrage beschikbaar.
  • Geleerde lessen delen we binnen en buiten het netwerk.

  Meer informatie

  DOCK ontvangt het eerste half jaar van 2024 financiering voor dit project vanuit Stichting Het Gehandicapte Kind. Ons streven is hierna nogmaals een aanvraag te doen bij Stichting Het Gehandicapte Kind voor de tweede helft van 2024.

  Meer informatie is te verkrijgen bij Alexander van Dwarsverband (alexander@dwarverbandutrecht.nl / 0623424958) of Janneke van DOCK (jbaan@dock.nl)

  Samen Speelnetwerk

  Stichting Het Gehandicapte Kind

  InContact Bijzonder

  Speeltuinplatform over Samen Spelen