NIEUWS

Penningmeesterkring

Op maandagavond 4 september kwamen de penningmeesters van verschillende speeltuinen bij elkaar in het knusse gebouwtje van de Speelboom in Ondiep. Ze deelden tips en ervaringen uit over onder andere boekhoudprogramma’s, administratiekantoren, salarisadministratie en de begroting en jaarrekening.

Naast penningmeesters van verschillende speeltuinen en Sarah en Hans van Dwarsverband, sloten ook Rien Kooij en Alfred de Ronde aan. Rien werkte bij het subsidiebureau van de gemeente en is actief in het ondersteunen van diverse besturen van vrijwilligersorganisaties op het gebied van financiën. Hij is zelf ook penningmeester bij De Nieuwe Jutter (lid Dwarsverband). Alfred weet ook alles van financiën: hij is bestuurslid bij Dwarsverband, was meer dan 16 jaar penningmeester bij Schalm (lid Dwarsverband) en werkt bij de Belastingdienst. 

Wat hebben we besproken?

  • Het boekhoudprogamma Eboekhouden.nl werkt niet voor iedereen naar tevredenheid. Het is lastig om ermee te begroten en alle benodigde stukken eruit te halen. Een deel is overgestapt of gaat overstappen naar een ander programma. Snelstart zou een goed alternatief kunnen zijn omdat het intuïtiever werkt en zelf met suggesties komt.
  • We deelden ervaringen met salarisadministratie kantoren. Ervaringen wisselden en de prijzen ook. Overweeg je over te stappen, vraag vooral bij ons of andere penningmeesters naar ervaringen.
  • Ook ervaringen met boekhoudkantoren en accountants wisselen. We kwamen er gezamenlijk op uit dat het zoeken naar één administratiekantoor en één accountant lastig zal worden en niet aansluit bij iedereens behoefte. Ook hier: overweeg je over te stappen, check even bij ons of andere penningmeesters. Een combinatie van administratiekantoor en accountant kan voordelig zijn, vooral als ze vaker samenwerken.
  • Het format voor de begroting is vrij uitgebreid. Het is een hulpmiddel, maar je hoeft het niet zo gedetailleerd weer te geven. Dit roept alleen maar vragen op, bij de gemeente of bij de accountant. Het uitwisselen hoe anderen de posten samenstelden was waardevol en riep tegelijkertijd ook vragen op. Goed om te doen en zeker voor herhaling vatbaar.
  • Extra financiering aanvragen bij bijvoorbeeld een fonds levert veel op, maar maakt de boekhouding ook ingewikkelder. Dit kan wel een zoektocht zijn. Belangrijke tip is het initiatievenfonds, hier kan je relatief eenvoudig voor een project extra aanvragen.

Het zou goed zijn om met elkaar en eventueel met de gemeente door te praten over de sociale waarde van speeltuinen en ondernemerschap. Hier zijn verschillende beelden van. Wat kan en mag van de gemeente nou precies? En wat zie je zelf voor je als je rol als speeltuin? Mag / wil je de ruimte bijvoorbeeld verhuren? Onder welke voorwaarden? We gaan hier een vervolgafspraak voor plannen, niet per se alleen met de penningmeesters maar ook met de andere bestuursleden.

Penningmeesterkring