OVER

Wat we doen

In vereniging Dwarsverband bundelen wij, Utrechtse bewonersinitiatieven in zelfbeheer, onze krachten. We ondersteunen elkaar door kennis en ervaringen te delen. We houden elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en als vereniging behartigen we onze gezamenlijke belangen bij de gemeente.

We hebben een praktische insteek. We kennen elkaar goed en organiseren regelmatig gezellige, inhoudelijke bijeenkomsten. Met een klein clubje gelijkgestemde, zoals een penningmeesterkring of beheerdersontbijt.  Of tijdens een grotere bijeenkomst over een onderwerp wat ons allemaal aangaat. Kennis die we verzamelen verwerken we in onze kennisbank. 

Missie

Het in alle opzichten versterken van Utrechtse bewonersinitiatieven in zelfbeheer die een ontmoetingsplek creëren en zich inzetten voor de sociale cohesie in buurt of wijk. 

Visie

Samen staan we sterker. We verbeteren de positie van bewonersinitiatieven in zelfbeheer die een ontmoetingsplek creëren. Dit doen we aan de hand van vier werkgebieden namelijk: kennisuitwisseling, directe ondersteuning, belangenbehartiging en vernieuwing. Hierdoor kunnen bewonersinitiatieven in zelfbeheer hun eigen locatie beter besturen en beheren en bijdragen aan de sociale cohesie in buurt of wijk. Door het verenigen van individuele locaties staat het zelfbeheer sterker in het sociaal en cultureel domein.

Verantwoording

Dwarsverband ontvangt voor reguliere werkzaamheden subsidie van de gemeente Utrecht. Daarnaast ontvangen we voor andere projecten, zoals het Cultuurproject Podium om de Hoek, apart subsidie van diverse fondsen.
Leden betalen €50,- per jaar.

Het bestuur wordt gekozen door de leden en de plannen worden ook aan de leden voorgelegd. De gemeente geeft subsidie aan de vereniging, maar is geen opdrachtgever. 

Lees hieronder onze laatste plannen, verantwoordingen en onze statuten: 

Meerjarenvisie 2024 – 2027

Jaarplan 2024

Verantwoording 2022

Projectplan Podium om de Hoek jaar 2 & 3

Verantwoording Podium om de Hoek jaar 1

Statuten Dwarsverband

Bestuur & Bureau

Het bestuur en het bureau van Dwarsverband

Achteraan op de foto: Petter, Jan-Willem, Hans, Bruno, Alfred, Sarah
Vooraan: Rosa en Sylvia

Dwarsverband heeft een actief en betrokken bestuur dat zorg draagt voor de koers en financiering van de vereniging. Het bestuur bestaat uit leden van de vereniging en experts uit verschillende werkvelden.

  • Voorzitter: Hans Elsendoorn
  • Secretaris: Bruno van Veen 
  • Interrim penningsmeester: Hanneke Immikhuizen
  • Bestuurslid speeltuinen: Petter Derhaag
  • Algemeen bestuurslid: Alfred de Ronde
  • Algemeen bestuurslid: Jan-Willem de Zeeuw

Bureau Dwarsverband is het team dat de activiteiten van de vereniging organiseert en voor uitwisseling tussen de leden zorgt. 

  • Rosa Koenen (coördinator)
  • Sarah Faber (coördinator)
  • Sylvia Mannaerts (ondersteuner)
  • Alexander van den Kommer (speeltuinen)

De teamleden werken deeltijd. Zij onderhouden het contact met de leden, organiseren de inhoudelijke bijeenkomsten en denken mee over de groei van Dwarsverband. Ook bouwen zij mee aan het brede netwerk waar Dwarsverband onderdeel van is en dragen de belangen van de leden binnen dit netwerk uit. Heb je een vraag? Aarzel niet om contact met ze op te nemen.

Vertrouwenspersonen

Vereniging Dwarsverband heeft twee vrijwillige vertrouwenspersonen. Alle leden kunnen hier gebruik van maken voor hun eigen locatie. Meer informatie.