OVER

Visie

De emancipatie van bewonersinitiatieven in zelfbeheer in Utrecht, en in het bijzonder de buurtcentra en speeltuinen.

Missie

Het in alle opzichten versterken van Utrechtse bewonersinitiatieven in zelfbeheer en hun onderlinge verbondenheid. En het versterken van de positie van bewonersinitiatieven in zelfbeheer in het maatschappelijk veld. Dat doen we door kennis en ervaringen met elkaar te delen, elkaar praktisch te ondersteunen en binnen het Dwarsverband ontbrekende kennis en deskundigheid aan te bieden. Daarnaast behartigen we als vereniging gezamenlijke belangen. 

Verantwoording

Dwarsverband ontvangt voor reguliere werkzaamheden subsidie van de gemeente Utrecht. Daarnaast ontvangen we voor andere projecten, zoals het Cultuurproject Podium om de Hoek, apart subsidie van diverse fondsen.
Leden betalen €50,- per jaar.

Het bestuur wordt gekozen door de leden en de plannen worden ook aan de leden voorgelegd. De gemeente geeft subsidie aan de vereniging, maar is nadrukkelijk geen opdrachtgever. 

Lees hieronder onze laatste plannen, verantwoordingen en onze statuten: 

Jaarplan 2023

Jaarplan 2022

Verantwoording 2022

Projectplan Podium om de Hoek jaar 2 & 3

Verantwoording Podium om de Hoek jaar 1

Statuten Dwarsverband

Bestuur

Dwarsverband heeft een actief en betrokken bestuur dat zorg draagt voor de koers en financiering van de vereniging. Het behartigt de belangen van zowel de vereniging als haar afzonderlijke leden in het brede maatschappelijke veld. Het bestuur bestaat uit leden van de vereniging en experts uit verschillende werkvelden, namelijk Hans Elsendoorn (voorzitter), Gerard Wolswijk (penningmeester), Bruno van Veen (secretaris) en Alfred de Ronde (algemeen lid).

Medewerkers

Rosa Koenen en Sarah Faber zijn de twee coördinatoren van Dwarsverband en werken beide in deelltijd. Zij onderhouden het contact met de leden, organiseren de inhoudelijke bijeenkomsten en denken mee over de groei van Dwarsverband. Ook bouwen zij mee aan het brede netwerk waar Dwarsverband onderdeel van is en dragen de belangen van de leden binnen dit netwerk uit. Heb je een vraag? Aarzel niet om contact met ze op te nemen.