NIEUWS

Gemeenteraad stelt Kadernota Meerjarig perspectief buurtcentra ongewijzigd vast


De gemeenteraad heeft gisteren de
Kadernota Meerjarig perspectief buurtcentra ongewijzigd vastgesteld.

Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst (RIB) over deze nota stelde Dwarsverband-voorzitter Hans Elsendoorn voor om de buurtcentra in zelfbeheer ondersteuning te bieden in de groeiende administratieve en financiële rompslomp. Dat verzoek werd door het college niet gehonoreerd. Enkele raadsfracties deden daarvoor nog wel wijzigingsvoorstellen, maar die haalden geen meerderheid. Op het tweede verzoek van Hans tijdens de RIB om tot één contactpersoon te komen voor alle gemeentelijke disciplines heeft het college niet gereageerd. 

Bekijk hier het betreffende agendapunt in de gemeenteraad terug.

Tijdens onze algemene ledenvergadering (ALV) op 13 april in De Dame zal Hans de gevolgen van het raadsbesluit verder toelichten.