De afgelopen tijd is een aantal Dwarsverband leden via mail benaderd door de Stichting Omzien naar Elkaar. Omzien is een netwerk van bewonersinitiatieven in de provincie Utrecht. Zij willen inventariseren in hoeverre er interesse is in ontwikkeling van een website, waarin vraag en aanbod worden geplaatst. 

De benaderde leden kenden Omzien niet en vragen zich af wat de meerwaarde van zo’n provinciaal netwerk is. Het kost tijd en bovendien werken zij al samen met de LSA (nationaal) en Dwarsverband (gemeentelijk). 

Om jullie dit extra werk te besparen kan Dwarsverband namens alle leden in contact treden met Omzien. Dwarsverband volgt de activiteiten van Omzien ook op de voet. Ontwikkelingen die mogelijk interessant zijn voor onze leden zullen we via de nieuwsbrief melden. 1 op 1 contact met Omzien is dus niet noodzakelijk maar kan natuurlijk wel