Oh, de buurthuizen staat te popelen om weer open te gaan! Leden worden overstelpt met telefoontjes van vaste bezoekers wanneer het nou ein-de-lijk weer eens zo ver is, de vaste huurders willen weer van start en zelf vind je het vast ook fijn om weer uit huis te komen. 

Heel begrijpelijk natuurlijk. Maar toch maken we even een pas op de plaats. Voorzichtig wordt er vanuit de gemeente een datum genoemd per wanneer we misschien weer open kunnen: 1 juni. Maar zeker is dat nog niet. Dat komt omdat er nog veel onduidelijk is.

In de eerste plaats weten we nog niet onder welke categorie de Rijksoverheid buurthuizen en ontmoetingscentra plaatst. Vallen we onder culturele organisaties? Dan is het goed mogelijk dat we, net als musea en bioscopen bijvoorbeeld, weer beperkt open mogen per 1 juni. Maar vallen we onder bijvoorbeeld de categorie ‘ samenkomst’ dan mag dat nog niet. De gemeente wacht nog op het antwoord van het ministerie hierover. Dat zal ergens de komende weken komen. 

Daarnaast is het natuurlijk ook afhankelijk van de verdere ontwikkelingen van het virus. Premier Rutte geeft op 26 mei (of mogelijk al eerder) in een persconferentie aan of de versoepeling van de maatregelen die voor 1 juni gepland staan ook daadwerkelijk door kunnen gaan. Het is ook goed mogelijk dat het aantal besmettingen toch weer is opgelopen en de versoepeling komt te vervallen.
De gemeente Utrecht volgt de door het Rijk afgekondigde maatregelen en kan daar niet van afwijken (het is een noodverordening). 

Aanstaande woensdag 20 mei wordt de kwestie buurthuizen besproken in het stafoverleg van Welzijn met wethouder Van Ooijen. Als daarna meer bekend is laten we het jullie natuurlijk weten.

Kortom, op dit moment is veel nog onduidelijk. Gebruik de komende 3 weken om je alvast voor te bereiden op een eventuele opening op 1 juni. Als je daar pas na de persconferentie op 26 mei mee start heb je maar erg weinig tijd. Maar wees terughoudend, ook richting je bezoekers, om geen valse verwachtingen te wekken. En  bedenk goed dat als je open gaat, dat in een aangepaste vorm zal zijn. Met minder bezoekers, geen inloop en zelfs misschien wel zonder het vertrouwde bakkie koffie. Veel van de bezoekers van de buurthuizen zijn kwetsbaar. Hoe graag wij en zij ook willen, gezondheid is het allerbelangrijkste.