Het is heel waardevol om met bestuurders van verschillende initiatieven van gedachten te kunnen wisselen.

Graag nodig ik jullie uit voor de Bestuurdersvergadering om elkaar te ontmoetenvan elkaar te leren en meer te horen over wat er speelt bij jullie op de vloer. Natuurlijk nemen we de corona maatregelen in acht.

Na gesprekken met verschillende leden kwam naar voren dat er een grote vraag is naar het werven en behouden van vrijwilligers. Deel van de bestuursvergadering gaan we daarom hieraan wijden. We zullen vragen ophalen en best practises uitwisselen. Britt Louter, coördinator van De Nieuwe Jutter, zal vertellen over een subsidie traject dat DNJ volgt bij het Oranje Fonds om nieuwe vrijwilligers te werven en het vrijwilligersbestand te verjongen. Ook zal ze vertellen hoe dit ingezet kan worden voor andere initiatieven zoals dat van jou! 

Mocht dat nodig zijn, dan is er ook weer ruimte voor vragen over de WBTR. En natuurlijk spontane vragen en zaken die jullie willen inbrengen.

Datum: 18 november 2021, inloop 19:15, start 19:30 tot 21:00. 

Het 3 Generatie Centrum zet de deuren van de grote zaal voor ons open!
Adres: Bernadottelaan 23, 3527 GA Utrecht.

Neem je mede bestuurders mee!  

Ik hoor graag of je erbij kunt zijn: info@dwarsverbandutrecht.nl