We zijn ontzettend verwend door de Schalm en hebben Maik Schulz het hemd van het lijf gevraagd.

Een Geslaagde Bijeenkomst!

Het was een fijne avond waarin verschillende leden elkaar ontmoetten, met elkaar uitwisselden over herkenbare situaties en van elkaar konden leren. We zijn ontzettend verwend door de Schalm – een diner met ijs toe!- en hebben mogen genieten van hun mooie locatie. Verder hebben we Maik Schulz het hemd van het lijf gevraagd en werden zo samen wijzer. Hierbij het verslag van de bijeenkomst. Als er nog vragen zijn, helpen Maik Schultz, Hanneke Immikhuizen (penningmeester Podium Oost), Gerard Wolswijk (penningmeester Dwarsverband) en Rosa Koenen (coördinator Dwarsverband) je graag verder. 

Herstelsteun is bedoeld om uit de Corona-crisis te komen met vitale organisaties.

Herstelsteun

De Herstelsteun kan zowel ingezet worden als nood- als herstelsteun. Het is echt een 2-ledige steun. Enerzijds kan herstelsteun ingezet worden uit noodsteun voor het wegwerken van door Corona-maatregelen ontstane tekorten gebaseerd op de bedrijfsvoering 2021. Voor het aanvragen van deze noodsteun is het belangrijk om je financiële situatie goed te kunnen toelichten. De richtlijnen voor noodsteun zijn eerder dit jaar gecommuniceerd. Voor de Herstelsteun is dit een goede leidraad, zie ook deze bijlage. Mocht je vragen hebben over deze kaders, stel deze dan gerust.  

Anderzijds is Herstelsteun bedoeld om uit de Corona-crisis te komen met vitale organisaties. De regeling bestaat uit het financieren van aanvullende activiteiten die bijvoorbeeld bijdragen aan het aantrekken van (nieuwe) bezoekers en het waarderen van je vrijwilligers.  Denk aan een kerstborrel, een culturele middag of een open dag. Het gaat om aanvullende activiteiten die de buurtbewoners met elkaar verbinden of de vrijwilligers in het zonnetje zetten. Het is daarbij belangrijk dat de uitvoering van de activiteiten beginnen in 2021. Er is geen format voor het aanvragen van Herstelsteun. Je dient een activiteitenplan + begroting in. Dit kan via E-herkenning, mocht je dit nog niet rond hebben dan kan het nog eenmalig via de oude weg (mail naar subsidie@utrecht.nl en Maik Schulz (m.schulz@utrecht.nl) in CC). Het indienen kan zowel apart als tegelijk met de subsidieaanvraag van 2022 – het betreft wel twee verschillende aanvragen. Indienen kan tot uiterlijk 1 oktober, maar bij voorkeur zo snel mogelijk. 

Let op: Aanvullende steunsubsidie boven op de reguliere jaarsubsidie hoeft niet persé Corona gerelateerd te zijn. Het kan gaan over alle vormen van crisis die het initiatief doormaakt. Dus ook tekorten door langdurig ziekte van een werknemer kan een reden tot aanvraag zijn. 

Berekenen vrij vermogen bij Herstelsteun

Bij de berekening van het eigen vrije vermogen geldt 15% voor de algehele begroting. Dus het totaal aan subsidies, fondsen, inkomsten, etc. 

Vrij vermogen of gereserveerde reserves?

Er wordt gekeken naar het eigen vrije vermogen. Alle buffers die gereserveerd zijn, bijvoorbeeld voor een renovatie, vormen geen vrij vermogen. Die reserves hoef je niet aan te spreken. Mocht je die reserves wel hebben aangesproken overleg dan met Maik wat de mogelijkheden zijn voor Noodsteun. 

E-herkenning 

De meeste leden zijn al in het bezit van E-herkenning. Let wel op: E-herkenning is persoonsgebonden (net zoals DigiD). Als 1 iemand het aanvraagt kan niet het hele initiatief hier gebruik van maken. Tip is om te zorgen dat minimaal 2 betrokkenen van het initiatief E-herkenning hebben. 

Het aanvragen van E-herkenning kan 2-3 dagen tot 2-3 weken duren, afhankelijk van hoe goed alle aan te leveren informatie op orde is. Het is mogelijk een spoedaanvraag te doen maar dat kost wel meer geld. De kosten die je maakt, kan het initiatief als organisatiekosten in de begroting opnemen. Ook als je geen E-herkenning hebt, zorg ervoor dat je je subsidieaanvraag vóór 1 oktober indient. Dit kan in 2021 nog bij uitzondering per mail naar subsidie@utrecht.nl en CC aan Maik Schulz, m.schulz@utrecht.nl. Er is een vertraging in de verwerkingstijd door het subsidiebureau. Daarom vraagt Maik Schulz om ook altijd de aanvraag direct aan hem op te sturen.

Individuele Ondersteuning 

Dwarsverband biedt verschillende leden aanvullende individuele ondersteuning. In zo’n geval denkt Dwarsverband voor een afgebakende tijdsperiode mee over een hulpvraag van een initiatief. Ook kan Dwarsverband helpen met het opzetten en uitvoeren van buurtonderzoeken. Als je behoefte hebt aan aanvullende ondersteuning is het wijsheid om deze behoefte mee op te nemen in de aanvraag voor 2022. Op die manier is er ruimte om dit met Dwarsverband te regelen. De aanvraag moet vanuit het initiatief zelf gedaan worden, Dwarsverband kan hier wel bij helpen. Mocht je dit willen stuur een mailtje naar info@dwarsverbandutrecht.nl

Aanvragen 2022

De subsidieaanvraag voor 2022 gaat conform de aanvraagprocedure van Vrijwillige Inzet Voor Elkaar (VIVE), zie subsidie pagina Utrecht. In E-herkenning staan formulieren klaar waar de aanvraag ingediend kan worden. Mocht je de E-herkenning nog niet rond hebben dan kun gebruik maken van dit format.