Hierbij nodigen we jullie van harte uit voor de volgende bijeenkomst van Dwarsverband op woensdagavond 20 februari. We zijn welkom bij een van onze nieuwe leden, het 3G centrum in Kanaleneiland. Deze keer staan er 2 belangrijke onderwerpen op de agenda. We maken kennis met Dock, de organisatie die sinds 1 januari het sociaal makelaarschap in Utrecht heeft overgenomen en we staan uitgebreid stil bij een belangrijk onderzoek wat de gemeente ook op jouw locatie gaat uitvoeren. We kunnen nu nog meedenken over de inhoud en proces van het onderzoek. Dat willen we als vereniging dan ook doen tijdens deze bijeenkomst.

DOCK

We beginnen de avond met een kennismaking met Dock. Transitiemanager Jennifer de Vaal komt vertellen hoe Dock het de komende 6 jaar wil gaan aanpakken in Utrecht. Daarna is er ruimte om te bespreken hoe de sociaal makelaars het beste kunnen samenwerken met de zelfbeheer initiatieven. De ervaringen verschillen nu enorm per wijk. En wist je dat Dock bereid is tot 20% van financiële middelen die zij krijgen voor de sociaal makelaars over te hevelen naar bewonersinitiatieven die de taken van sociaal makelaars overnemen? Het belooft een interessant gesprek te worden.

Evaluatie onderzoek naar welzijnsaccommodaties in mede- én zelfbeheer

De gemeente gaat komend jaar een evaluatie onderzoek uitvoeren naar welzijnsaccommodaties in Utrecht in mede- en zelfbeheer. Dus ook bij jouw initiatief! Doel van het onderzoek is om te kijken of de beleidsdoelen worden gehaald die de gemeente voor welzijnsaccommodaties heeft opgesteld. De onderzoekers kijken hierbij naar de harde cijfers (bezoekersaantallen, bezettingsgraad, etc) maar ook naar de ‘zachtere kant’, de maatschappelijke meerwaarde van jouw initiatief.

Wat betekent dit onderzoek voor jouw initiatief? Wat gaat de gemeente met de resultaten doen? In hoeverre hebben we zelf invloed op dit onderzoek en wat zouden wij graag willen dat er wordt onderzocht? Nathan Rozema, directeur van o.a. Labyrinth (een onderzoeksbureau met veel ervaring met bewonersinitiatieven) komt samen met ons nadenken over wat dit onderzoek precies betekent en wat voor aandachtspunten we aan de gemeente kunnen meegeven wat betreft zelfbeheer.

De gemeente heeft ons uitgenodigd om zitting te nemen in de begeleidingscommissie. Jullie mening, zoals we die te horen krijgen, nemen we natuurlijk mee in de gesprekken over de opzet van het onderzoek en op welke wijze met de resultaten wordt omgegaan. Ook horen we graag welke ondersteuning door Dwarsverband door jullie gewenst wordt.

Programma

17:00 – 17:30 uur Inloop en rondleiding 3generatiecentrum

17:30 – 18:15 uur Presentatie en gesprek met Dock, transitiemanager Jennifer de Vaal

18:15 – 19:00 uur Gezamenlijk diner

19:00 – 20:30 uur Bespreken onderzoek welzijnsaccommodaties, met hulp van onderzoeker Nathan Rozema

Adres Stichting 3Generatiecentrum:  Bernadottelaan 23, Utrecht

MELD JE AAN tot en met 13 februari door een mail te sturen naar: info@dwarsverbandutrecht.nl