Feestelijk nieuws! Voor het komende jaar hebben we als vereniging twee extra projecten aangevraagd en toegekend gekregen. Hier zijn we heel blij mee! Zo kunnen we het komende jaar verder bouwen aan het zelfbeheer versterken met elkaar. 

Cultuur naar mensen brengen 

De afgelopen jaren hebben we van verschillende leden gehoord dat ze de wens hebben om de buurt meer te betrekken, nieuwe doelgroepen binnen te krijgen en/of een cultureel programma aan te bieden. Daarom starten we in 2021 met een gezamenlijk cultureel project onder de naam: ‘Cultuur naar mensen brengen’. 

In samenwerking met diverse culturele partijen gaan jullie, de initiatieven in zelfbeheer, zelf aan de slag om een cultureel programma te bedenken en te programmeren. De leden zelf staan daarbij aan het roer. We doen dit door een ‘Werkgroep Cultuur’ op te starten waar een aantal leden en ook een aantal culturele partners aan deelnemen. In deze werkgroep wordt dit project stap voor stap vorm gegeven. 

We zorgen er gezamenlijk voor dat er cultuur naar de wijken wordt gehaald en de ruimtes en zalen van de zelfbeheerinitiatieven optimaal worden benut. Jullie leren o.a. hoe je de productie van een optreden oppakt en hoe je je verdiept in de behoeftes, op cultureel vlak, van de wijk. Hierbij krijgen jullie begeleiding van culturele partner ZIMIHC en van enkele andere partijen uit Utrecht. Uiteraard leren jullie hierbij ook veel van elkaar door te kijken naar wat er al gebeurt op de locaties en door elkaar te inspireren.

Begin 2021 gaat het project van start met een cultuurproeverij. Een proeverij aan culturele optredens en een nagesprek over inclusief programmeren. Jullie maken kennis met een divers scala aan optredens en kunnen 1 à 2 optredens uitkiezen om te programmeren op hun locatie.  Na de optredens gaan we in gesprek over de optredens en de locaties.

Dit project wordt gefinancierd door het Fonds Cultuurparticipatie, de Impulssubsidie en het stedelijk Initiatievenfonds (gemeente Utrecht).

Wij doen het zelf- Zicht op zelfbeheer in Utrecht

Door middel van video’s en een boekje maken we zichtbaar wat er gebeurt op het gebied van zelfbeheer en bij jullie, de zelfbeheerinitiatieven. 

Dit geeft jullie de kans om je naar buiten toe te profileren en daarnaast maken we op deze manier de kracht van zelfbeheer in Utrecht zichtbaar voor de stad als geheel en daarbuiten. 

Het plan heeft als naam: ‘ We doen het zelf – zicht op zelfbeheer in Utrecht’ en bestaat uit twee onderdelen

  • Video: in een korte video per initiatief laten jullie zien waar jullie voor staan en wat er bij jullie te doen is. Jullie kunnen dit gebruiken voor je eigen website en verspreiden via social media en andere digitale kanalen bij je in de buurt. Op basis van die individuele video’s wordt ook een overzichtsvideo gemaakt die de kracht van zelfbeheer in de hele stad Utrecht laat zien.
  • Boekje: in een klein, handzaam boekje (A5) krijgt elk lid de kans om zich te presenteren middels een foto, quote en kort verhaal /interview. Dit naslagwerk biedt ook offline een mooi overzicht van zelfbeheer in Utrecht.

Dit project wordt gefinancierd door de subsidieregeling Welzijnsaccomodaties in Zelfbeheer (gemeente Utrecht).

Enthousiast geworden? In december of januari nemen we contact met je op over deze projecten. Als je nu al een vraag hebt, bel of mail ons gerust.