Heb je plannen om je gebouw toegankelijk(er) te maken voor mensen met een beperking? Dan kunnen de kosten hiervoor nu volledig vergoed worden door de gemeente.

De toegankelijkheidssubsidie van de gemeente kan je aanvragen voor zowel fysieke als sociale maatregelen om je pand toegankelijk te maken voor inwoners met een beperking. Denk dan aan het weghalen van drempels, het plaatsen van een automatische deur maar ook een training voor je vrijwilligers. 

Afgelopen maand is besloten dat aanvragen die in 2020 worden ingediend 100% vergoed zullen worden tot een maximum van 20.000 euro. Vanaf 2021 en 2022 is dat nog maar 50%. Er zijn dit jaar nog 3 subsidierondes met deadlines op 15 juni, 1 september en 1 november.