Op woensdagavond 20 februari was de ruimte in het 3G centrum goed gevuld. Wat een hoge opkomst! Een extra warm welkom voor de leden die recentelijk zijn aangesloten of niet zo vaak in de gelegenheid zijn om te komen naar de bijeenkomsten: COV Zuilen, De Sjuut, Stella Maris en natuurlijk het 3G centrum, bij wie we deze keer welkom waren. Met gepaste trots stelt het 3G centrum zich voor. Het aan het 3G centrum verbonden cateringbedrijf ‘Mengelmoes’ verzorgde voor ons een heerlijke maaltijd.

DOCK

We starten de avond met een kennismaking met Jennifer de Vaal, transitiemanager bij DOCK. DOCK heeft per 1 januari alle sociaal makelaars van Utrecht overgenomen. Jennifer komt DOCK ‘voorstellen’ en de samenwerking met Dwarsverband / de initiatieven bespreken. DOCK heeft een duidelijke visie over wat ze belangrijk vinden en hoe ze samen willen werken met de partners in de buurt.

Evaluatie onderzoek welzijnsaccommodaties

Tijdens het tweede deel van de avond bespreken we gezamenlijk het onderzoek naar de welzijnsaccommodaties in mede én zelfbeheer. Ine van Emerik(bestuurslid Dwarsverband) geeft ons een introductie over het aankomende onderzoek. Nathan Rozema, directeur van onderzoeks- en adviesbureau Labyrinth, is aanwezig om met ons mee te denken over deze avond.

Het gehele verslag van de avond is hier terug te vinden.

Aanleiding voor inhoudelijke bijeenkomst en thema (evaluatie)onderzoek welzijnsaccommodaties(zelfbeheer)

Vanuit de gemeente Utrecht vindt er in 2019 een onderzoek plaats onder zelf- en medebeheer accommodaties. Op 28 januari heeft de gemeente hier een informatiebijeenkomst over gehouden. Hierbij werd aangegeven dat het onderzoek dit voorjaar gaat starten en dat we als zelf- en medebeheer organisaties nog tot maart de tijd hebben om aanbevelingen, opmerkingen en input aan te leveren. Deze kan de gemeente meenemen in de opzet van het onderzoek. Hier willen we als vereniging graag samen op reageren. We zijn met elkaar het gesprek aangegaan tijdens een thema-avond en hebben goed kritisch gekeken naar wat we als vereniging voor initiatieven in zelfbeheer willen laten onderzoeken.

Alle informatie over dit onderzoek en een weergave van wat we met elkaar hebben besproken, vind je op de website bij het thema Onderzoek.