De Nieuwe Jutter is al geruime tijd op zoek naar een nieuwe penningmeester. In februari 2019 stuurden ze de gemeente Utrecht een brief met een aantal suggesties om dit probleem op te lossen. lees bij het thema financien de brief (een gedeelte van) die De Nieuwe Jutter stuurde naar de gemeente. Je vindt het hier.