Vorige week heeft Dwarsverband een eerste gesprek gehad met de gemeente over de ervaringen van zelfbeheer en een doorgroei naar nieuwe richtlijnen. De gemeente is hier nog mee bezig, zodra hier meer over bekend is laten we jullie dat weten.

Ook kregen we vragen van leden naar de stand van zaken van de nieuwe subsidieregeling ‘ vrijwillige inzet voor elkaar’. De nieuwe, brede subsidieregeling waar zelfbeheerinitiatieven ook onder komen te vallen. Hierover was op 3 maart een bijeenkomst (zie hier voor de presentatie van de avond en hier de terugkoppeling). Voor de zomer begint, horen we daar meer over. Hetzelfde geldt voor de uitkomsten van het evaluatieonderzoek van Labyrinth. We wachten met smart op het rapport. Meer informatie volgt zodra wij die hebben.