De regeldruk vanuit de overheid op vrijwillige besturen stijgt al jaren. Dit gebeurt vanuit de Rijksoverheid door wetgeving zoals de WBTR, AVG en het UBO-register. Maar ook vanuit de gemeente door steeds uitgebreidere subsidieaanvragen, verantwoordingen en eHerkenning. Heel jammer, want alle tijd die je hieraan kwijt bent kun je niet investeren in je locatie zelf. Daar willen we samen iets aan doen!

Gemeente

Naar aanleiding van onze inventarisatie over de tussentijdse rapportage bij alle leden stuurden we Slaus van Dam (teammanager Sport en Samenleving, gemeente Utrecht) dit bericht. Voor veel locaties hoeft de tussentijdse rapportage nu nog niet (check je subsidiebeschikking) maar is de gemeente wel voornemens om dit volgend jaar te verplichten.

Rijksoverheid

Teken de petitie die Dwarsverband samen met vele andere organisaties maakten: ‘Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen‘ 

Laat zoveel mogelijk mensen de petitie ondertekenen! Vul het dus niet één keer in voor je locatie, maar stuur hem door naar al je bestuurders en vrijwilligers, bezoekers en betrokkenen. Deel het op social media en met je achterban.