Op donderdag 14 mei kwamen de penningmeesters digitaal bij elkaar. We bespraken de verantwoording en jaarrekening over 2019 en stonden stil bij de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de initiatieven. Een aantal van de leden maakt gebruik van ondersteuningsmogelijkheden van de Rijksoverheid (de TOG en/of de NOW regeling). Voor sommige leden viel de toekenning hiervan tegen of werd zelfs afgewezen.

Tips die werden uitgewisseld:

  • Houd maandelijks bij welke rekeningen betaald zijn en stuur op tijd een herinnering als dat niet het geval is. Dat scheelt een boel werk achteraf.
  • Vermeld altijd het opdrachtnummer in de correspondentie met de gemeente. Zonder opdrachtnummer wordt de factuur niet betaald.
  • Boekhoudprogramma’s die je zou kunnen gebruiken: Exact en iBoekhouding. 
  • Extra financiering nodig voor bijvoorbeeld een verbouwing? Soms kan dat met gesloten beurs via ‘social return’. Bij grote aanbestedingen verplicht de gemeente Utrecht aannemers om op sociaal gebied iets terug te doen, bijvoorbeeld door een maatschappelijk initiatief te helpen. Zie: https://www.utrecht.nl/ondernemen/inkopen-en-aanbesteden/social-return/


Niet vergeten:

  • Stuur de verantwoording en de jaarrekening op naar de gemeente voor 30 mei (dat is aanstaande zaterdag al).
  • Onderling delen we graag het format van de begroting en/of arbeidscontracten. Stuur ze naar info@dwarsverbandutrecht.nl. Wij verzamelen ze en sturen ze door.