De komende maanden start Labyrinth Onderzoek & Advies in opdracht van de gemeente Utrecht met een evaluatie van de Utrechtse buurtcentra. Hieronder treffen jullie de uitnodiging voor de eerste fase van het onderzoek, namelijk de groepsgesprekken met betrokkenen. We denken dat dit onderzoek veel zou kunnen opleveren voor de zelfbeheerinitiatieven. Het zou daarom waardevol zijn om met zoveel mogelijk leden aan dit onderzoek mee te doen. In de uitnodiging staat waar je je hiervoor op kunt geven. Lees hier verder voor meer informatie en om je op de geven voor de groepsgesprekken.

Uitnodiging deelname groepsgesprekken evaluatie Utrechtse buurthuizen

Momenteel wordt in opdracht van de gemeente gewerkt aan een evaluatie van de Utrechtse buurthuizen. We hebben u hier al  eerder over geïnformeerd. Met dit onderzoek wordt onderzocht wat de buurthuizen voor de stad Utrecht betekenen, wat de gebruikers van locaties vinden en wat het effect is van het beleid van de gemeente.

Als eerste onderdeel van dit onderzoek worden de komende weken groepsgesprekken georganiseerd met sleutelpersonen die betrokken zijn bij de buurthuizen, zoals actieve gebruikers en sociaal beheerders. Tijdens de gesprekken wordt bijvoorbeeld ingegaan op de doelstellingen van de buurthuizen, hoe betrokkenen met elkaar samenwerken en wat gebruikers van de buurthuizen vinden. Belangrijk is dat in het onderzoek de stem van de buurthuizen zelf wordt gehoord. Wat gaat er goed en wat kan er beter? De gesprekken worden georganiseerd door Labyrinth Onderzoek & Advies, die het onderzoek voor de gemeente uitvoert.

Bent u geïnteresseerd om aan een van deze gesprekken deel te nemen? U bent van harte welkom, en kan hiervoor contact opnemen met Labyrinth Onderzoek & Advies via: s.akce-day@labyrinthonderzoek.nl. De gesprekken duren elk ongeveer 2 uur en vinden plaats in de maand oktober op verschillende locaties in de wijk. Vanuit Dwarsverband wordt een aantal sleutelpersonen ook direct uitgenodigd.       

Onderzoeksopzet

Met de evaluatie van de Utrechtse buurtcentra wordt onderzocht wat de buurtcentra voor de stad Utrecht betekenen, wat de gebruikers van centra vinden en wat het beleid voor effect heeft. Het onderzoek bestaat uit:

·         Groepsgesprekken met betrokkenen

·         Enquête onder Utrechters die de buurtcentra bezoeken

·         Enquête onder Utrechters die ze juist niet bezoeken

·         Inventariseren maatschappelijke waarde

·         Workshops met betrokkenen

·         Ontwikkelen evaluatietool

Labyrinth onderzoek en advies

Labyrinth is een Utrechts onderzoeksbureau gespecialiseerd in het bereiken van moeilijk bereikbare doelgroepen. We vinden het belangrijk dat we niet over mensen praten, maar mét hen. Labyrinth heeft veel ervaring met onderzoek in Utrechtse wijken en binnen het welzijn en sociaal makelaarschap. Binnen Labyrinth zijn Anouk Menko en Lévi Smulders verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek.

Anouk deed recent onder andere onderzoek naar wonen in Overvecht en moeilijk bereikbare doelgroepen in de Rotterdamse cultuursector. Lévi was betrokken bij het cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd in Utrecht, vele wijkraadplegingen in opdracht van Utrechtse wijkraden en verschillende onderzoeken in de welzijnssector.

Vanuit de buurtcentra is er een begeleidingscommissie gevormd. Zij adviseren en fungeren als klankbord, zowel inhoudelijk én praktisch.

Mocht u nog andere vragen over de evaluatie hebben, dan kunt u ons ook op dit mailadres bereiken. Bellen kan ook, naar 030 – 262 71 91.

Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking!