De afgelopen jaren zien we een verschuiving van zorgtaken, waardoor er meer druk op de buurthuizen is komen te staan. Kwetsbare mensen, zoals mensen met een psychische kwetsbaarheid, (niet-)aangeboren hersenletsel of verstandelijke beperking, wonen langer thuis en veel minder in ‘beschermde’ woonvormen. Dat betekent ook dat er een grotere toestroom is van kwetsbaren bij de (zelfbeheerde) buurthuizen. Maar niet altijd kunnen buurthuizen de zorg die hierbij nodig is leveren. 

Merk jij dat ook? Wat zijn jullie ervaringen met deze kwetsbare doelgroep? In tegenstelling tot bijvoorbeeld DOCK hebben wij hiervoor geen speciaal opgeleide medewerkers in dienst. Kost het veel extra tijd? Of is het juist een verrijking?

Bijeenkomst Thuis in de wijk

De gemeente organiseert op 31 maart een bijeenkomst ‘ Thuis in de Wijk’. Tijdens deze bijeenkomst leer je wat je kunt doen om mensen met een psychische kwetsbaarheid zich thuis te laten voelen in de wijk. Dit is het moment en de plek om je stem te laten horen over dit onderwerp.

Wij zijn er ook! Ga je mee? Zie hier voor meer informatie en aanmelden.

Mei is maand van de LVB

In de maand mei wordt er campagne gevoerd voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Voor meer info zie dit document.