Nieuwsbrief Dwarsverband juni

In deze tweede nieuwsbrief van vereniging Dwarsverband onder andere een uitnodiging voor onze volgende bijeenkomst. We stellen een nieuw lid aan je voor, praten je bij over ontwikkelingen binnen de gemeente en stellen je op de hoogte van interessante bijeenkomsten. Mis je iets? We horen het graag van je.

Uitnodiging 2 juli Subsidie & Fondsen

Staat fondsenwerving al heel lang op jullie actielijstje, maar is het zo’n kluif om eraan te beginnen? Welke subsidies zijn er allemaal binnen de gemeente waar je aanspraak op kan maken? En ‘crowdfunding’, wat is dat ook alweer? Kost dit niet heel veel tijd?

Er liggen een boel kansen bij fondsen en subsidies, zowel qua financiën als qua raad en daad, maar de drempel om dit uit te zoeken is hoog. In de volgende bijeenkomst van Dwarsverband willen we die drempel met elkaar verlagen. We hebben aan zowel de gemeente als aan een expert op het gebied van fondsenwerving gevraagd ons een overzicht te geven van subsidies en fondsen voor zelfbeheerinitiatieven. We krijgen concrete, handige tips hoe we subsidie aanvragen en fondsenwerving op een doelgerichte manier kunnen aanpakken. Deze keer zijn we welkom bij de Saffier. Voor een lekkere maaltijd na afloop wordt natuurlijk ook gezorgd.

Maandagavond 2 juli, van 17:00 – 21:00 uur, De Saffier, Saffierlaan 8-10.

Meer informatie volgt binnenkort. Schrijf de datum alvast op in je agenda en vergeet je niet aan te melden via onderstaande knop!

Meld je aan voor 2 juli

Lustrumfeest bij de Roef op 9 juni

Het is alweer 5 jaar geleden dat de Roef een nieuwe start heeft gemaakt. En met succes! De Roef draait volledig zelfstandig, met een bomvol programma en veel betrokken bewoners en vrijwilligers. Dat moet natuurlijk worden gevierd.

Het belooft een gezellige dag te worden met een shantykoor, een optreden van de bewoners en een afsluitende borrel. Je bent van harte welkom om ook even langs te komen.

Namens het Dwarsverband: gefeliciteerd de Roef!

Zaterdag 9 juni, van 14:00 – 16:30 uur, De Roef, Touwslagerslaan 3 in de Meern.

Wie heeft er behoefte aan een training: Omgaan met lastige bezoekers?

Wat doe je als iemand ruzie maakt in het buurthuis en jij staat als vrijwilliger achter de bar? Of iemand weigert het pand te verlaten? Bij de Schalm geven vrijwilligers aan behoefte te hebben aan een training hoe om te gaan met lastige bezoekers. Zijn er bij jullie ook vrijwilligers die hier behoefte aan hebben? Geef dat via onderstaande knop aan ons door of stuur ons een e-mailtje. Dan gaan we kijken of we gezamenlijk (op maat) een training kunnen organiseren.

Ja, wij willen ook een training voor onze vrijwilligers

Maatschappelijke Impact Buurtcentra meten

De gemeente wil gaan onderzoeken wat de ‘maatschappelijke impact’ is van de buurtcentra in Utrecht. Naast de cijfers, zoals de bezoekersaantallen en de bezettingsgraad, is het de bedoeling ook naar de ‘ zachte’ kant te kijken. Wat betekent het voor de bewoners dat het buurthuis er is? Dat is niet makkelijk om te meten en per buurthuis kan dat verschillen. Als Dwarsverband zijn we gevraagd door de gemeente om mee te denken over de inhoud van het onderzoek. Inmiddels zijn we twee keer aangeschoven.

Het lijkt ons belangrijk dat niet alleen de maatschappelijke waarde wordt onderzocht van de buurthuizen in ‘medebeheer’ (waar een sociaal-makelaar actief is) maar ook de buurthuizen in zelfbeheer. We kunnen veel leren van elkaar en willen graag laten zien wat onze maatschappelijke waarde is. Elk initiatief is anders, maar heeft zijn of haar eigen kracht. De ene locatie heeft heel veel inloop van de buurt, de andere locatie helpt specifieke groepen die eenzaam zijn.

We zijn nadrukkelijk niet betrokken bij de uitvoering van het onderzoek maar nemen deel in de begeleidingscommissie en houden de gemeente scherp. Als jullie input hebben voor de inhoud of de uitvoering van het onderzoek dan horen we het graag. We houden jullie op de hoogte van de vorderingen van het onderzoek.

Even voorstellen: Burezina

We zijn blij met Burezina als nieuw lid van vereniging Dwarsverband. Hopelijk kunnen ze bij de volgende bijeenkomst aansluiten. Burezina is de buurthuiskamer van de buurt in Overvecht-Zuid. Bij Burezina kun je buren ontmoeten, met een lekkere koffie erbij, een boek komen lezen en nieuwe mensen leren kennen. Burezina is een plek waar de buurtbewoners zelf activiteiten voor de buurt kunnen organiseren. Er worden al veel activiteiten door de buurt georganiseerd. Zo is er iedere week een buurtmaaltijd, meerdere keren per week inloopcafé maar er zijn ook activiteiten zoals yoga en repaircafé. In augustus gaat de moestuin voor de buurt open. Voor meer informatie kijk eens op: http://www.burezina.nl/

Welkom Burezina!

Wie denkt er mee?

De komende weken voeren we gesprekken met enkele personen die mogelijk geïnteresseerd zijn in een bestuurslidmaatschap. Maar daarnaast zou ik (Hans Elsendoorn) het zeer op prijs stellen als we een klankbordgroep kunnen vormen die af toe met het bestuur zou kunnen nadenken over de koers van onze vereniging. Of actuele onderwerpen waarbij het bestuur behoefte heeft aan wat verdieping. We willen zo’n klankbordgroep een paar keer per jaar raadplegen. Dus veel tijd zal het je niet kosten. Vind je het leuk af en toe mee te denken, reageer dan even via ons e-mailadres: info@dwarsverbandutrecht.nl of klik hier.

En verder…

  • Op 8 mei organiseerde de gemeente een ontwerpbijeenkomst over een nieuwe subsidieregeling voor duurzame ondersteuning. Aan verschillende bewonersinitiatieven is gevraagd mee te denken over deze nieuwe subsidieregeling die in 2019 van start zal gaan. De subsidie is bedoelt voor initiatieven die langduriger financiële ondersteuning van de gemeente nodig hebben. Nu stopt de financiering vanuit het initiatievenfonds na drie jaar als je initiatief niet volledig draait op vrijwillige inzet. De financiële middelen voor deze subsidie komen uit het budget voor sociaalmakelorganisaties. Het is echter maar 5% van dit budget (rond de €305.000,- voor de hele stad). Gevraagd werd aan de deelnemers om mee te denken over de criteria en de kaders voor deze nieuwe regeling. De bewonersinitiatieven waren kritisch op de nieuwe regeling en hebben belangrijke aandachtspunten meegegeven aan de gemeente. Wil je hier meer over weten? Vraag ons of lees het verslag en het beeldverslag van de bijeenkomst.  Op 2 juli, tijdens onze volgende bijeenkomst, besteden we hier ook aandacht aan.

  • Op 29 juni organiseert Stichting Omzien in samenwerking met Dwarsverband een fietstocht voor de nieuwe raadsleden van de gemeenteraad langs o.a. zelfbeheerinitiatieven. De Nieuwe Jutter en Podium Oost zijn onderdeel van de fietstocht.

  • Op zoek naar verdieping  en inspiratie op het gebied van zelfbeheer? In Amsterdam is van 20 t/m 24 juni het We make the City festival. Meer informatie vind je op: https://wemakethe.city/nl/programma/de-stad-als-uitdaging

De volgende nieuwsbrief verschijnt over ongeveer 6 weken