Nieuwsbrief Dwarsverband

Dit is de eerste nieuwsbrief van de Vereniging Dwarsverband, de nieuwe vereniging voor zelfbeheerorganisaties in Utrecht. In deze brief informeren we elkaar over nieuwe en interessante ontwikkelingen. Verzameld vanuit ons netwerk, door jullie en uit alle nieuwsbrieven, organisaties en bijeenkomsten die over zelfbeheer gaan. We vatten samen, informeren, verwijzen door, delen elkaars kennis en nodigen jullie uit!
Kortom een nieuwsbrief van, voor, maar ook door jullie. Dus deel interessante  informatie of tips met ons. Stuur ons daarom een mail.

Jaarplan 2018

Heb je het jaarplan al gelezen? In het plan zetten we uiteen hoe we als zelfbeheer initiatieven het komende jaar onze krachten willen bundelen.

Klik hier om het jaarplan te lezen

Bijeenkomst 24 april over Vrijwilligers

We nodigen jullie van harte uit voor de eerste inhoudelijke bijeenkomst van de vereniging op dinsdagavond 24 april bij Zuilen Samen Sterk. Om 17:00 uur starten we met een workshop over vrijwilligers vinden en behouden in een zelfbeheer initiatief door Lennart Pilon. Aansluitend om 19:00 uur verzorgen de dames van Zuilen Samen Sterk een lekkere maaltijd voor ons allemaal. We horen graag of je erbij bent en met hoeveel mensen je komt.

Meld je aan voor 24 april

Bestuursleden gezocht!

Als leden bepalen we samen de invulling van vereniging Dwarsverband. Om draagvlak te creëren zijn we hard op zoek naar nieuwe bestuursleden, het liefst vanuit onze ledenorganisaties. Maar bestuursleden met een hart voor bewonersorganisaties in zelfbeheer zijn ook welkom.

Het bestuur zoekt in ieder geval een secretaris en een penningmeester, maar ook als algemeen lid ben je meer dan welkom. Het gaat om het meedenken en mede bepalen van de inhoud, de uitvoering wordt gedaan door onze coördinatoren: Roos & Sarah. De bestuursrol kost niet veel tijd, maximaal een dagdeel per maand. Wil jij meedenken over de richting van onze vereniging, of ken je iemand die dat zou willen doen? En wil je eraan bijdragen om samen iets moois te maken van het Dwarsverband? 
Klik hier om je interesse te tonen voor een bestuursfunctie binnen Dwarsverband.

Hartelijke groet,
Hans Elsendoorn, Voorzitter Dwarsverband

De nieuwe privacywetgeving (AVG)

Vanaf 25 mei geldt er een nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordering Gegevens (AVG). De AVG geldt voor alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren. Dus ook voor vrijwilligersorganisaties. Als je na 25 mei niet aan de regels van de AVG voldoet, loop je kans op (hoge) boetes. Op de website van NOV, vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, kan je een handig 7 stappen plan vinden om je initiatief AVG bestendig te maken. Het stappenplan vind je hier.

De Vrijwilligerscentrale Utrecht organiseert ook een workshop over de AVG op 19 april. Klik hier voor meer informatie of om je aan te melden.

Ken je LSA bewoners al?

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) heeft veel bruikbare informatie op hun website over zelfbeheer. Zeker de moeite waard om een keer op te kijken.
Het LSA is een landelijke vereniging en ook bij de politiek in Den Haag betrokken. Met het LSA hebben we afgesproken dat we als vereniging Dwarsverband ‘groepslid’ worden. Dat betekent dat je als lid van het Dwarsverband ook lid bent van het LSA. Het LSA organiseert workshops en bijeenkomsten waar je als lid naar toe kan. Alle leden van het LSA worden op hun website gepresenteerd als lid. Dat kan ook voor jouw initiatief. Interesse? Laat het ons weten.

De Sociale Basis: nieuw gemeentelijk beleid

De gemeente Utrecht heeft haar visie op de sociale basis vastgelegd in een nieuwe beleidsnotitie.
De gemeente focust zich, met het ‘Utrechts Model’ op 3 sporen: 
1. Een sterke sociale basis: ondersteunen van het zelforganiserend vermogen, zowel individueel als collectief; 
2. Sociale basiszorg: generalistisch werkende buurtteams, dichtbij en laagdrempelig;
3. Aanvullende zorg: specialistisch en intensief als dit nodig is.

De financiële middelen voor de sociale basis worden als volgt verdeeld:


Lees hier de hele beleidsnota. 

Dit jaar is er een nieuwe aanbesteding voor de Sociaal Makel Organisaties (SMO’s). De gemeente wil dat er één SMO verantwoordelijk is voor alle wijken. De aanbesteding is voor 6 jaar.  

Naast een (samenwerking van) SMO’s wil ook een groep bewonersinitiatieven mee doen met de aanbesteding. Ze richten met elkaar een stadscoöperatie op: SAMEN 030.  Hun doel is het ZELF uitvoeren van het sociaal makelaarschap in de stad Utrecht (10 wijken, 80 buurten). Dit onder ‘eigenaarschap’ van inwoners via buurt- en wijkinitiatieven/-organisaties. Inwoners zijn zelf, in samenwerking met wijkpartners, verantwoordelijk voor het ‘meedoen’ van mensen in Utrecht en voor het bevorderen van hun gezondheid en welzijn in de breedste zin van het woord. Dwarsverband volgt deze ontwikkeling met belangstelling. Lees meer over SAMEN030.

Nieuw lid

We verwelkomen De Dame Doet Het! als nieuw lid. 
De Dame Doet Het! is een ontmoetingsruimte voor (buurt)bewoners, met daarbij een goed uitgeruste buurtfitness waar jong en oud kan sporten. De ruimte bevindt zich in de plint van de Dame, een wooncomplex voor 55+ers. Sinds vorig jaar is de ruimte officieel in zelfbeheer. Lees meer op hun website of maak kennis met ze op 24 april tijdens de gezamenlijke bijeenkomst.

Vond je deze nieuwsbrief nuttig? Of juist niet? Mis je informatie? Laat het ons weten.
De volgende nieuwsbrief verschijnt over ongeveer 6 weken.