Afgelopen donderdag 11 januari heeft de ledenvergadering van de vereniging het bestuur groen licht gegeven voor het maken van financiële afspraken met de gemeente. Dit ondanks het feit dat het aanbod van de gemeente aanzienlijk lager was dan door ons gevraagd. De vereniging kan nu echt van start. Een verslag van de vergadering, gemaakt door Titus Schlatman, volgt later.

Ondersteuning

Inmiddels zitten twee medewerkers, Sarah Faber en Roos Polman, in de startblokken om zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Zij vullen samen de functie van coördinator in. Roos en Sarah gaan allereerst op bezoek bij de aangesloten lidorganisaties om te inventariseren aan welke vormen van ondersteuning behoefte is en welke kennis en ervaring zij met de andere leden willen delen. Aansluitend gaan ze naar potentiële lidorganisaties om ze kennis te laten maken met de vereniging en te onderzoeken welke ondersteuning zij graag zouden krijgen.

De resultaten van de inventarisatie leggen Sarah en Roos voor aan de vereniging met een voorstel voor de verdere aanpak. In april organiseert de vereniging haar eerste informele ledenontmoeting. Daaraan is ook een workshop gekoppeld over een onderwerp dat tijdens de inventarisatie breed is genoemd.

Afscheid

Op 22 februari dragen de leden van het project Dwarsverband, Mariska van Keulen, Kees Fortuin en Titus Schlatman het estafettestokje feestelijk over aan de vereniging Dwarsverband. Waar en hoe laat horen jullie nog.

Bestuur en leden van Dwarsverband zijn zich er samen zeer van bewust dat de vereniging zich dit jaar moeten waarmaken. In de overtuiging dat de vereniging haar meerwaarde voor alle partijen heel snel zal hebben bewezen, zetten we vol enthousiasme onze schouders eronder.