Op 16 juni heeft het College van B & W de nieuwe subsidieregeling ‘Vrijwillige inzet voor elkaar’ vastgesteld. Deze regeling is op 30 juni gecommuniceerd naar het veld. Op 1 juli is er een mail uitgegaan vanuit MO (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht) naar de zelfbeheerinitiatieven met de regeling en enkele zaken die opvallen in de regeling.

Ook vanuit Dwarsverband zetten we hieronder nog enkele belangrijke nieuwe eisen en richtlijnen  op een rij die belangrijk zijn voor initiatieven in zelfbeheer.

Subsidie regeling 2021: ‘Vrijwillige inzet voor elkaar’

 • Je kunt op 2 momenten subsidie aanvragen in het jaar. 
  – Voor activiteiten die starten tussen 1 januari en 30 juni dienen uiterlijk 1 oktober van het voorafgaande jaar aanvragen te zijn ingediend.
  – Voor activiteiten die vanaf 1 juli starten moeten die uiterlijk 1 april ingediend zijn.
  – Uiteraard kun je ook per jaar subsidie aanvragen. Voor 1 oktober moet je de subsidieaanvraag dan indienen.
  Afgelopen jaren was de deadline 1 september. Je hebt dus een maand langer de tijd voor je subsidieaanvraag!
 • Vanaf nu kun je ook voor een langere periode subsidie aanvragen. Als je voor meerjarige subsidie in aanmerking wilt komen, moet je dat duidelijk in jouw subsidieaanvraag aangeven. Je kunt maximaal voor 3 jaar aanvragen.
 • Er wordt van je verwacht dat je inzicht geeft in de te verwachten bezettingsgraad van je initiatief. Hoe? Dat is nu nog even niet duidelijk. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie welzijnsaccommodaties (van Labyrinth, lees ook onder Tips en overig Nieuws) wordt hiervoor een rekenmodel ontwikkeld (najaar 2020). 
 • De factoren voor zelfbeheerinitiatieven (artikel 5, onderdeel c) voor het bepalen van het maximale subsidiebedrag zijn: De grootte en ligging (welke buurt) van de accommodatie en de bezetting daarvan, doelgroep, mate van vrijwillige inzet en de verhouding tot de totale huisvestingskosten.
 • De aanvragen die tijdig en volledig zijn ontvangen, worden beoordeeld op grond van de maatschappelijke waarde: legitimiteit (mag het?), betrokkenheid (is er draagvlak?) en rendement (wat levert het op?).
 • 11% van het totale budget van de regeling ‘ Vrijwillige inzet voor elkaar’ is beschikbaar voor het beheren en onderhouden van welzijnsaccommodaties in zelfbeheer. Maar hoe hoog het totale budget is, is nog niet duidelijk.           
 • Door de invulling van de maatregel ‘begroting in balans’ is er vanaf 2021 € 200.000 minder beschikbaar voor de subsidies binnen de sociale basis. Deze bezuiniging is verdeeld over de budgetten van drie nadere regels, namelijk: basisvoorziening vrijwilligersondersteuning, sociale prestatie en dagondersteuning en vrijwillige inzet voor elkaar. Hoe deze bezuiniging precies gaat landen, is afhankelijk van het totaal aan aanvragen dat wordt gedaan voor 2021 en de integrale afweging op alle aanvragen.     

Lees daarnaast ook de raadsbrief, de nadere toelichting over de nieuwe regeling en de tekst van de nieuwe regeling zelf goed door. Als je een subsidieaanvraag wilt doen, kan dat hier.