Het College heeft op 24 maart een handreiking vastgesteld voor het vaststellen van de subsidies voor de periode medio maart t/m juni 2020. Inmiddels is gebleken dat de gevolgen van de corona crisis ook in het najaar maar ook soms in 2021 invloed hebben. Dit is de reden dat dat het College op 17 juni jl. een nieuwe handreiking heeft vastgesteld die geldt tot 31-12-2020. Hier vinden jullie de gemeentelijke brief en de handreiking verzonden aan alle subsidie ontvangende organisaties. De gemeente heeft de zelfbeheer initiatieven per mail geïnformeerd over wat dit betekent voor zelfbeheerinitiatieven. Deze mail is verstuurd op 29 juni 2020. Mocht je de mail niet hebben ontvangen dan horen we het graag!