We ontvingen de afgelopen dagen veel vragen van onze leden over de opening per 1 juni. Blijf dit vooral doen! Het antwoord weten ook wij niet altijd, maar samen weten we meer. Door de vragen uit te wisselen en protocollen te delen helpen we elkaar verder. Daarnaast hebben we als Dwarsverband op regelmatige basis overleg met de gemeente. We bundelen de vragen en leggen ze voor. Ook voor de gemeente is het soms nog een zoektocht wat wel en niet kan en de inzichten veranderen natuurlijk. Een pasklaar antwoord is er dan ook vaak niet. 

De afgelopen dagen werden deze vragen vaker gesteld:

Mogen we ook eten en drinken uitgeven?

Dit is een vraag waar geen eenduidig antwoord op te geven is. Het is afhankelijk van wat je serveert, aan wie en op welke manier. Zorg in ieder geval dat je altijd 1,5 meter afstand kan houden en de hygiënemaatregelen naleeft. Laat mensen met pin betalen en als dat niet kan, vraag bezoekers gepast te betalen. Was je handen vaak. 

Over het algemeen kan een kopje koffie of een glaasje drinken wel. Aandachtspunten zouden dan kunnen zijn: gebruik van papieren bekertjes, laat de persoon die inschenkt handschoentjes dragen en zorg dat er geen schaaltjes zijn (met koekjes, suiker/melk, etc.) waar iedereen uit kan pakken. Leg dit per persoon klaar.

Samen eten en eten bereiden op locatie is een lastiger vraagstuk. De horeca gaat per 1 juni ook weer open, maar wel onder strenge voorwaarden. De protocollen die de horeca hanteert moet je zoveel mogelijk ook volgen. Er mogen bijvoorbeeld maar 2 mensen aan een tafel op 1,5 meter afstand. Met elkaar aan een gezellige lange tafel zitten is er dus sowieso niet bij. Een lunch is daarbij makkelijker te realiseren (of maak het thuis klaar en eet het samen op), dan een warme maaltijd. Dit is echt naar eigen inschatting, neem geen onnodige risico’s als dat niet nodig is.

Mogen er 30 mensen per buurthuis of 30 mensen per ruimte naar binnen?

Dat is nog niet helemaal duidelijk. Het College van Burgemeester en Wethouders neemt hier vrijdag 29 mei een besluit over. Wat wel vaststaat is dat je uit moet gaan van 6m2 per bezoeker. Voor veel locaties betekent dat automatisch dat het aantal bezoekers niet boven de 30 zal uitkomen.

Wie is er verantwoordelijk als bezoekers zich niet aan de regels houden?

De organisator van een activiteit is verantwoordelijk. Organiseer je een eigen activiteit, dan dien je zelf toe te zien op naleving van de regels. Verhuur je de ruimte, zorg dan dat je vooraf het beheerprotocol communiceert en de ruimte zo is ingericht dat mensen zich hier ook aan kunnen houden. De huurder is vervolgens verantwoordelijk om te zorgen dat zijn of haar bezoeker zich hier ook aan houden. 

Wat is het besmettingsgevaar van oppervlakken die meerdere mensen aanraken?

Hier hangen veel vragen mee samen, zoals: Mogen we weer kaarten/sjoelen/etc.? Of: is het virus ook overdraagbaar via borden/bestek/etc.? Wij weten het antwoord hier ook niet precies op. Het advies is voor nu is: vermijd dit zoveel mogelijk en maak het tussendoor goed schoon. Bij supermarkten worden de karretjes tussendoor ook gereinigd bijvoorbeeld. Soms kun je slimme oplossingen bedenken (de poolkeu van te voren goed ontsmetten bijvoorbeeld) en soms kan iets gewoon nog niet (samen kaarten op 1,5 meter afstand is lastig).

Mogen wel buiten sport/bewegingsactiviteiten houden?

Ja dat mag, maar dan met 1,5 meter afstand natuurlijk. Contactsporten mogen niet.