Wat een goed nieuws! Door een lobby vanuit LSA bewoners en LVKK (Landelijke Vereniging Kleine Kernen) komt 17 miljoen euro beschikbaar voor financiële steun aan buurt- en dorpshuizen. Dit om coronaschade te compenseren en daarmee te voorkomen dat deze belangrijke voorzieningen omvallen. 

LSA en LVKK hebben samen met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en het Ministerie BZK opgetrokken om te inventariseren hoe groot de financiële schade is, voor hoeveel buurt- en dorpshuizen dit geldt en welk deel niet kan worden opgevangen met behulp van bestaande reserves en subsidies.

In dit bericht kun je meer lezen over deze financiele steun voor buurthuizen. Lees vooral ook wat jij kunt doen als buurthuis ter voorbereiding. Zo is het belangrijk om goed in beeld te hebben welke financiële schade jullie geleden hebben. In het bericht van het LSA staat een link naar een handige tool als rekenhulp om je hierbij te helpen als je de schade nog niet op een rijtje hebt.

Als vereniging Dwarsverband willen we natuurlijk actief betrokken zijn bij het vormgeven van dit steunpakket voor buurthuizen in zelfbeheer binnen Utrecht. Hoeveel van dit bedrag bestemd is voor de stad Utrecht is nu nog niet bekend. We houden een vinger aan de pols bij de gemeente.