De bestuurdersvergadering is verplaatst naar 2 december. Ik hoop dat er nu nog meer mensen aansluiten, fysiek dan wel online. We houden rekening met de corona maatregelen. Er zijn hapjes. En we houden ook de ALV.

Doel van de avond De avond is interactief en dient om ervaring en kennis tussen bestuurders uit te wisselen. Ook is het voor Dwarsverband een goede gelegenheid om te zien wat er speelt en waar er draagvlak om iets door ons op te pakken. Daarnaast krijgen alle leden de kans om in te stemmen met de verantwoording en plannen voor volgend jaar.

Agenda
1. Korte introductie over de locatie: 3 Generatiecentrum
2. ALV presentatie verantwoording 2021 DV en jaarplan 2022 DV + stemming leden
3. Kennismaken en inventariseren hulpvragen verschillende initiatieven. Reeds benoemde kwesties:                         

  • Werven en behouden van vrijwilligers 
  • Voorwaarden maatschappelijke verhuur
  • Voorwaarden maatschappelijke verhuur
  • Subsidieregelingen
  •  WBTR 
  • Inspraak gemeente op bedrijfsvoering
  • Is er nog meer?

We gaan gezamenlijk dan wel in groepjes verder in gesprek op basis van jullie vragen en kwesties. Er zullen vragen zijn die we mogelijk niet direct kunnen tackelen. We zullen kijken hoe dit verder op te pakken. Kunnen we leden onderling koppelen? Waar kan Dwarsverband helpen? Samen komen we er wel uit! 

Praktische:
Inloop vanaf 19:15 
Start: 19:30 
Locatie: Online via ZOOM + indien mogelijk life in het 3 Generatiecentrum, Bernadottelaan 23, 3527 GA Utrecht

In het 3GC is er koffie, thee en er zullen genoeg lekkere hapjes zijn om je maag en de avond mee te vullen. 

Corona:
We houden 1,5 meter afstand en het dragen een mondkapje. Het mondkapje mag af als we op onze op onze plek zijn gaan zitten. Als de maatregelen wijzigen dan passen wij deze ook aan. Kom gezond!