Op 5 juni startte het evaluatieonderzoek naar welzijnsaccommodaties in mede- en zelfbeheer met een kick-off bijeenkomst. Het bestuur van vereniging Dwarsverband heeft zitting in de begeleidingscommissie. Het onderzoek zal uitgevoerd worden door onderzoeksbureau Labyrinth (in opdracht van de gemeente Utrecht).

Het veldwerk zal plaatsvinden na de zomervakantie. Eind van dit jaar moet het onderzoek zijn afgerond. In de komende bijeenkomsten van het Dwarsverband zullen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen. We vragen aan de gemeente of Roos en Sarah onze leden extra mogen begeleiden als daar behoefte aan is.