Gaat Vereniging Dwarsverband groeien? Naast de drie speeltuinen die al lid bij ons zijn, zijn er nog elf verzelfstandigde speeltuinen in Utrecht. Zij willen zich ook verenigen. We onderzoeken dit najaar of zij lid willen worden van Dwarsverband en of dat bij onze vereniging past.

Samen met de kwartiermakers van de Speeltuinen, Janneke Baan en Alexander van den Kommer, organiseren we in oktober een tweetal bijeenkomsten met de besturen van de verzelfstandigde speeltuinen. We vragen naar hun behoefte en kijken of dat aansluit bij ons als vereniging. 

Ook organiseren we een bijeenkomst met alle speeltuinmakers  om te kijken of aansluiting wenselijk is en hoe de ondersteuning aan de speeltuinmakers er idealiter uit zou zien.

Na deze bijeenkomsten hopen we een beeld te hebben van de behoeften en de mogelijkheden van de speeltuinen. Vervolgens gaan we met jullie in gesprek of een aansluiting vanuit Dwarsverband wenselijk is en hoe dit eruit zou zien. We gebruiken hier onder andere de Algemene Ledenvergadering (ALV) op donderdag 24 november voor. Kom je ook om hierover mee te praten? We horen graag hoe jij dit ziet!

Heb je al eerder vragen? Neem gerust contact op! info@dwarsverbandutrecht.nl