Gemeente nieuwsberichten

Dankjewel Maik, welkom Houssine!

Dankjewel Maik, welkom Housine! Maik, jarenlang de accounthouder voor Maatschappelijke Ontwikkeling voor gemeente Utrecht, draagt het stokje over aan Housine. Veel leden van Dwarsverband - met name buurthuizen - krijgen subsidie vanuit Maatschappelijke Ontwikkeling,...

Uitvraag Sociale Basis

Uitvraag Sociale Basis De gemeente is bezig met een uitvraag voor de professionele organisaties voor de sociale basis. Hier valt DOCK ook onder. Elke 6 jaar wordt het sociaal makelschap wat DOCK nu uitvoert in principe opnieuw aanbesteed. Als Dwarsverband maken wij...

Voorjaarsnota gemeente

Tekorten sociaal domein Afgelopen week ontvingen wij de ​​Voorjaarsnota 2023 en Eerste Bestuursrapportage 2023.Hierin lezen we over de financiële tekorten in het sociaal domein. Het college stelt dat er “fundamentele keuzes” gemaakt zullen moeten worden om in de...

Nota vastgesteld

Gemeenteraad stelt Kadernota Meerjarig perspectief buurtcentra ongewijzigd vast De gemeenteraad heeft gisteren de Kadernota Meerjarig perspectief buurtcentra ongewijzigd vastgesteld. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst (RIB) over deze nota stelde...