Gemeente nieuwsberichten

Voorjaarsnota gemeente

Tekorten sociaal domein Afgelopen week ontvingen wij de ​​Voorjaarsnota 2023 en Eerste Bestuursrapportage 2023.Hierin lezen we over de financiële tekorten in het sociaal domein. Het college stelt dat er “fundamentele keuzes” gemaakt zullen moeten worden om in de...

Nota vastgesteld

Gemeenteraad stelt Kadernota Meerjarig perspectief buurtcentra ongewijzigd vast De gemeenteraad heeft gisteren de Kadernota Meerjarig perspectief buurtcentra ongewijzigd vastgesteld. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst (RIB) over deze nota stelde...

Noodsteun energiekosten

Subsidie voor hoge energiekosten Komt je locatie in de problemen door de gestegen energieprijzen? Er zijn verschillende regelingen om je te compenseren. Hoe zit dit nou precies? Er is een landelijke regeling: de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK).  En noodsteun via...

RIB Toekomst Buurtcentra

RIB Toekomst Buurtcentra  Op 31 januari is er een RIB (Raadsinformatiebijeenkomst) over de Toekomst van Buurtcentra in Utrecht. De beleidsnota voor de komende 10 jaar van buurtcentra (in mede- én zelfbeheer) wordt hier besproken. Deze nota bepaalt in belangrijke mate...