Evenementen nieuwsberichten

Bestuurdersbijeenkomst

Verslag Bestuurdersbijeenkomst 21 februari kwamen we samen in het gezellige buurthuis de Boeg voor de bestuurdersbijeenkomst. Met een kleine groep zijn we in de notitie: Toekomstperspectief Buurtcentra gedoken. De notitie is nog moeilijk te vertalen naar het...

Nieuwjaarsborrel 2 feb

Nieuwjaarsborrel 2 februari Kom je proosten op het nieuwe jaar met ons? Kees Fortuin komt een toespraak geven. Hij is bij velen van jullie bekend, stond aan de wieg van Dwarsverband en is expert op het gebied van community building. Ook komt liedjeszanger en...

ALV 22 november

ALV 22 november Jouw mening telt! Kom naar de ALV op 22 november. Het wordt een belangrijke vergadering. Agenda Op de agenda o.a.: Mogelijke aansluiting van de zelfbeheerde speeltuinen (zie volgend nieuwsbericht) Jaarplan en begroting 2023 Benoeming nieuw bestuurslid...

RIB Burgerparticipatie 15 nov

RIB Burgerparticipatie 15 nov Op 15 november is er een Raadsinformatiebijeenkomst (RIB) over zeggenschap en burgerparticipatie. Iedereen is van harte welkom.  Een aantal raadsleden nam het initiatief voor de bijeenkomst. Zij stuurden met de uitnodiging een toelichting...