We kijken terug op een geslaagde avond 22 februari. De opkomst was groot en Stichting Elinkwijks Belang stond al om 10:00 uur voor ons in de keuken om een heerlijke maaltijd te bereiden.

Afscheid

Kees, Titus en Mariska namen afscheid, ze hebben zich de afgelopen vijf jaren ingezet om maar liefst 30 initiatieven in zelfbeheer met elkaar te verbinden. We zijn ze zeer dankbaar voor de speciale rol die ze hebben gespeeld. Ze blikten terug op een bijzondere tijd waarin ze met een werkwijze die gebaseerd was op de presentie benadering een learning community vorm hebben gegeven.

Buurtkracht

Opnieuw zijn vijf bijzondere verhalen van Utrechtse initiatieven in zelfbeheer gebundeld door Kees en Mariska. In de publicatie ‘Buurtkracht’ wordt het verhaal verteld van Stichting Elinkwijk’s Belang (SEB), Buurthuis de Sjuut,  Jongeren Centrum Utrecht (JSU), Speeltuin De Pan en Zuilen Samen Sterk. Mariska bood namens het ‘oude’ project Dwarsverband het boekje aan de desbetreffende initiatieven aan. Er zijn nog exemplaren van het boekje beschikbaar. Neem contact met ons op als je interesse hebt.

Een nieuw begin

Maik Schulz, gemeente Utrecht, blikt ook terug op het verleden. In 2013, na de aangekondigde bezuinigingen in welzijn, werd vanuit de gemeente een visie opgesteld voor initiatieven in zelfbeheer. De afgelopen jaren is door het Dwarsverband en de initiatieven gebouwd aan een netwerk waar kennis en ervaring met elkaar kunnen worden gedeeld. In 2017 ontstond de wens van de zelfbeheer initiatieven om zelf zorg te dragen voor de ondersteuning. Maik kijkt terug op een waardevolle samenwerking met het project Dwarsverband en wenst de nieuwe vereniging Dwarsverband veel succes met het waarmaken van haar ambities.

Tot slot neemt voorzitter van de nieuwe vereniging Hans Elsendoorn kort het woord. Hij  geeft aan, dat de naam vereniging Dwarsverband niet voor niets gekozen. De vereniging gaat verder in de voetstappen van het project Dwarsverband van Mariska, Kees en Titus. Hij beschouwt ze als de wegbereiders van de vereniging. Hij hoopt in de toekomst nog een beroep te mogen doen op hun deskundigheid en ervaringen. Hij dankt ook Stichting Ruimte voor de Buurt dat ze het project mogelijk heeft gemaakt.

De nieuwe coördinatoren van de vereniging Roos Polman en Sarah Faber stellen zich kort voor. Gevraagd wordt aan de initiatieven om hun droom voor het Dwarsverband voor de komend jaar op te schrijven. Waar staan we over 1 jaar? De vereniging zal de laagdrempelige maaltijden voort zetten, maar zal daarnaast ook een inhoudelijk programma gaan vormgeven.

Naar verwachting is de eerstvolgende ontmoeting eind april. We hopen jullie allen daar (weer) te zien.