Per 1 januari 2019 is er een nieuwe regeling van kracht voor gemeenten waardoor een buurthuis mogelijk minder Onroerende Zaak Belasting (OZB) hoeft te betalen. Het is voor gemeente echter geen verplichting om hier aan mee te doen. Het LSA raadt alle bewonersgroepen die gebruikmaken van een pand aan om hierover een brief te schrijven naar de gemeente.

Als Dwarsverband willen we graag een gezamenlijke brief sturen naar de gemeente Utrecht en zo de belasting voor dit jaar te verlagen. Doe je mee?

Iedere vastgoedeigenaar en huurder/gebruiker van onroerende zaken betaalt de belasting aan hun gemeente. Hoeveel onroerendezaakbelasting je betaalt is afhankelijk van twee factoren: het gemeentelijke OZB-tarief en de door de gemeente bepaalde waarde van het pand, de WOZ. De hoogte van de aanslag is de WOZ, vermenigvuldigd met het OZB-tarief dat je gemeente hanteert.  Het staat gemeenten per 1-1-2019 vrij om de WOZ-belasting voor sportaccommodaties, dorps- en wijkhuizen en andere instellingen van sociaal belang onder het tarief van woningen te laten vallen en daarmee komt de belasting aanzienlijk lager uit.


Bovenstaande is geen verplichting; het is aan iedere gemeente afzonderlijk om te bepalen of men dit wil doen. Het LSA raadt alle bewonersgroepen die gebruikmaken van een pand aan om hierover een brief die je naar de leden van de Gemeenteraad en het College van B&W kan verzenden. Om ons te helpen maakten ze samen met LVKK een  Format brief OZB aan gemeenten Wij willen deze brief graag met alle leden eronder sturen naar de gemeente Utrecht. Mag jouw initiatief en bestuur er ook onder komen staan? Laat het ons weten via info@dwarsverbandutrecht.nl