De afgelopen jaren bood een aantal leden van Dwarsverband, met veel succes, gastvrijheid aan het Utregs Requiem. Het Utregs Requiem was een nieuw eigentijds requiem. Op basis van persoonlijke verhalen van mensen met diverse sociale en culturele achtergronden werden meerdere composities uitgevoerd.

Vijf jaar terug ontstond bij Ellen Blom (Utrechtse film- en documentairemaker) het idee om een nieuwe vorm te ontwikkelen van het klassieke requiem. De teksten waren niet gebaseerd op overledenen maar op het leven van Utrechtse mensen van vlees en bloed.

Onder de nieuwe titel ‘Verhalen over Veerkracht’ wordt er hard gewerkt aan een nieuwe editie. Zulke kwaliteitsproducties kunnen alleen worden gemaakt met subsidie. Daarover overlegt Ellen nu met het Utrechtse Initiatievenfonds. Het helpt haar enorm als leden van Dwarsverband aangeven dat ze graag willen dat de nieuwe voorstelling ook bij hun komt spelen. De afspraak daarbij is, dat de inkomsten worden gedeeld door de locatie en de organisatie. Geen financiële risico’s dus. Wil je graag dat de uitvoering ‘ Verhalen over Veerkracht ook bij jouw initiatief komt spelen? Laat ons dat dan weten via info@dwarsverbandutrecht.nl Hoe meer locaties daartoe in principe bereid zijn, des te groter de kans dat de gemeente de subsidie geeft en de voorstelling jouw locatie kan aandoen.