Op donderdag 28 november 2019 kwamen we samen bij In de 3 Krone. Dit mooie buurthuis aan de Oudegracht ligt midden in het centrum van Utrecht. Vol trots laat Jan Joost, voorzitter van In de 3 Krone, ons het pand zien. De ruimte beneden is recentelijk door de vrijwilligers opgeknapt. Gezamenlijk met elkaar klussen is een aanrader. Het versterkt het teamgevoel, ieder zet zijn of haar talent in en de opgeknapte ruimte kan beter gebruikt worden voor activiteiten, een buurtdiner, verhuur of bijeenkomsten met de vrijwilligers. Dit is een mooi voorbeeld van meer draagvlak creëren binnen je initiatief maar ook een mooie start van het programma van de avond.

We gaan deze keer plenair met elkaar in gesprek en delen ervaringen en verhalen.

Er wordt veel uitgewisseld tussen de verschillende initiatieven tijdens het gesprek. Dit is alleen het verslag van de avond. Een samenvatting van de tips en aanvullende informatie over manieren waarop je de buurt kan betrekken vind je terug onder het thema betrekken van de buurt.

We trappen de avond af met de ervaring van De Boeg. Ze vertellen hoe ze het afgelopen jaar de buurt meer hebben betrokken bij het buurthuis. De buurt heeft veel jonge gezinnen erbij gekregen die weer andere behoeftes hebben dan de buurtbewoners die er al langer wonen of al langer betrokken zijn bij De Boeg. Er is bij De Boeg veel energie en tijd gestoken om deze behoeftes en wensen op te halen in de buurt. Dwarsverband was bij dit proces ook actief betrokken en bood individuele ondersteuning. Het resultaat is meer bezoekers uit de wijk, nieuwe activiteiten en nieuwe vrijwilligers. Moeilijker is nog het vinden van vaste vrijwilligers voor het beheren van De Boeg.

In de 3 Krone heeft vorig jaar ook tijdelijke individuele ondersteuning gekregen van een externe partij. Zij hebben dit als erg prettig ervaren en hebben er veel aan gehad. Door iemand van buitenaf te betrekken kon iedereen weer even met een frisse en andere blik naar het buurthuis kijken. Er werd intern gekeken naar hoe er met elkaar gewerkt wordt maar ook naar hoe je de buurt nog meer kunt betrekken en samenwerking kunt zoeken met partners uit de wijk. 

We vragen STUT, die vanavond ook aangeschoven zijn, naar hoe zij de buurt betrekken. Stappen zij echt af op mensen? En vinden ze dat niet spannend om te doen? Ze geven aan dat ze inderdaad regelmatig een praatje maken met buurtbewoners. Dit is vooral makkelijk in buurthuizen. Daar kunnen ze met een bakje koffie makkelijk in contact komen met bewoners. Op straat doen ze ook wel eens een kleine act om mensen te benaderen of ze nemen een korte enquête af om contact te maken.

Speeltuin De Pan heeft het afgelopen jaar ook een hele transformatie doorgemaakt. De vaste beheerder ging met pensioen en het toenmalige bestuur gaf aan er mee te willen stoppen. Een actieve buurtbewoner heeft (met een beetje hulp van Dwarsverband) een enquête uitgezet en een buurtbijeenkomst gehouden om de buurt te betrekken bij de speeltuin. Daar zijn veel goede ideeën bedacht en ontstond zelfs een nieuw bestuur. Inmiddels is er ook een nieuwe beheerder en zijn er veel plannen in de maak, waaronder een speelplan voor nieuwe speeltoestellen.

Podium Oost heeft een waardevolle samenwerking met de buurtkrant (Oostkrant) waarbij Podium Oost een aantal pagina’s vult met nieuws en hun programma. We bekijken met elkaar enkele uitgevoerde campagnes van Podium Oost. Een van de campagnes is van ‘Vrienden van Podium Oost’. Door lid te worden van ‘Vrienden van Podium Oost’ kun je het initiatief financieel steunen met een jaarlijkse bijdrage. Je bereikt hiermee een grote groep bewoners die niet perse het initiatief allemaal bezoeken maar het wel willen steunen en er weer over praten met andere buurtbewoners. Om deze campagne goed in de markt te zetten heeft Podium Oost steun gezocht van enkele bekende Nederlanders uit de wijk en deze namen meegenomen in de uiting van de campagne naar buiten. In het thema betrekken van de buurt op de website staan ook enkele voorbeelden van het campagnemateriaal.

Labyrinth sluit na de bijeenkomst ook nog even aan om ons wat meer over de voortgang van het onderzoek naar accommodaties in zelfbeheer te vertellen. Ze kondigen aan dat ze graag alle locaties willen komen bezoeken om kennis te maken en wat te vertellen over afbeeldingen die ze op willen hangen waarbij bezoekers en vrijwilligers op een laagdrempelige manier kunnen deelnemen aan het onderzoek. 

We sluiten de avond af met een heerlijk diner verzorgd door de vaste kok van In de 3 Krone die iedere maand een buurtdiner kookt. Het was een waar feestmaal.