6 juni is Wethouder Maarten van Ooijen bij Podium Oost langs geweest voor een ontmoeting met het bestuur van vereniging Dwarsverband. De Wethouder is ruim een uur met het bestuur van de vereniging in gesprek geweest. Het bestuur heeft uitleg gegeven over wat de vereniging doet en hoe we informatie en kennis met elkaar uitwisselen.

Van Ooijen wil graag een beeld krijgen waar de initiatieven in zelfbeheer zich in verenigen en ondersteuning in nodig hebben. Het was een goed en gelijkwaardig gesprek waarbij is uitgewisseld en ook mogelijke nieuwe plannen uit voort komen.