In onderstaand bericht geeft Maik Schulz (MO gemeente) nadere informatie over de gedeeltelijke heropening van de buurtcentra in zelfbeheer.

Beste,

In navolging van mijn mail van afgelopen vrijdag betreffend de heropening van de buurtcentra is er aanvullende informatie.

De belangrijkste voorwaarden:

            + ten alle tijden minimaal 1,5m afstand van elkaar;

            + maximaal 30 personen per buurtcentrum;

            + gebruikers volgen het door de stichting/vereniging vastgestelde beheerprotocol;

            + stichting/vereniging controleert de naleving van beheerprotocol en neemt bij niet-naleven ervan door gebruikers de nodige maatregelen.

Na intern gemeentelijk overleg zijn vanmiddag de twee bijgevoegde brieven naar gebruikers/huurders van de gezamenlijke buurtcentra verzonden.

De gemeente vraagt de zelfbeheerde buurtcentra de gecommuniceerde voorwaarden te volgen. Specifieke richtlijnen voor gezamenlijk eten worden op dit moment ontwikkeld door gemeente, Dock en Dwarsverband.

Zodra er meer bekend is, zullen de richtlijnen zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd.

Onderstaand nog enkele praktische vertalingen van de voorwaarden met betrekking tot activiteiten:

•           Het buurtcentrum kan alleen gebruikt worden door groepen die gereserveerd of een afspraak hebben. Wel is de mogelijkheid tot aanbellen voor een gesprek of gebruik van de huiskamer op voorwaarde dat een sociaal makelaar of sociaal beheerder aanwezig is.  Hoe moeten ze reserveren? We denken dat het goed is om hieraan toe te voegen dat ze een registratie bijhouden van de groepen/mensen die binnenkomen en dat ze deze het beste enkele weken kunnen bewaren.

Praktische vertaling:  

+ vooraf: groepen en gebruikers melden vooraf dat men gebruik wil maken van locatie/zaal. Dat kan digitaal, telefonisch of in een papieren boekje.

+ inloop/ter plekke: is er iemand aanwezig zoals ontvangstheer/-dame, sociaal beheerder (in elk geval iemand vanuit de organisatie conform beheerprotocol) 

VRAAG NAAR DE GEZONDHEID(-KLACHTEN) EN REGISTREER DE BEZOEKERS

•           We gaan werken vanuit het principe “Intelligente Lock down” zoals het Kabinet dit beoogt met gedeelde verantwoordelijkheden tussen samenleving en overheid, in dit geval met de gebruikers samen. (Het buurtcentrum kan onderdeel zijn van een multifunctionele accommodatie.)

Praktische vertaling: 

+ gebruikers/huurders, de verantwoordelijke stichtingen en verenigingen en de gemeente delen in de verantwoordelijkheid om de gezondheid van de bezoekers te beschermen.

+ De zelfbeheerde buurthuizen maken geen onderdeel uit van multifunctionele accommodaties.

Zie artikel 2.1 f in de Noodverordening

•           Punt 6 uit de brief “activiteiten onder voorwaarden” (voor de volledigheid is hier brief 2 “activiteiten niet zijn toegestaan” bijgevoegd. De 2e brief verstuurd het Vastgoedloket naar huurder van desbetreffende activiteiten.)

De volgende activiteiten kunnen nog geen gebruik maken van de Buurtcentra omdat ze mogelijk een risico voor de volksgezondheid vormen:    

  • Alle vormen van sport en bewegen (waaronder yoga en dans)
  • Alle vormen van muziek maken en zingen (tijdens bijvoorbeeld kerkdiensten en theaterrepetities mag niet gezongen worden)

Deze uitsluitingen gelden zowel voor kinderen als voor volwassenen. 

Praktische vertaling:     

+ tijdens uitvoering van deze activiteiten in een binnenruimte bestaat als nog een te groot gezondheidsrisico ook bij een inachtneming van de geldende voorwaarden! Onderbouwing is in het kort: tijdens deze activiteiten komt te veel lichaamsvocht (zweet bij sport, uitademen bij zang) vrij voor uitoefening binnen. 

  + Yoga buiten op gras/terras mag, mits 1,5 m afstand en maximaal aantal personen.

•           Voorbeelden van activiteiten zijn moeilijk te noemen. Zelfbeheerinitiatief en gebruiker/huurder bedenken vooraf of geplande activiteit door kan gaan, conform de voorwaarden en minimalisering van besmettingsrisico!

+ Kaarten/Bridge/Schaken kan niet: de deelnemers zitten binnen 1,5 m en men geeft de kaarten aan elkaar door.

+ Darten: is een sport en mag niet

+ Sjoelen: mag niet omdat het betreffende speelmateriaal (stenen en boord) door wisselende personen wordt aangeraakt.

Voor zo ver deze up-date. Voor vragen bel of mail gerust.

Met vriendelijke groet,

Maik Schulz

Beleidsadviseur /projectleider