Afgelopen vrijdag stuurde Maik Schulz van de gemeente een e-mail naar alle initiatieven in zelfbeheer. De buurthuizen kunnen per 1 juni gedeeltelijk en onder voorwaarden weer open. 

Lees hier het hele bericht van afgelopen vrijdag: 

Deze week heeft de landelijke overheid besloten dat vanaf 1 juni 2020 de C19-maatregelen versoepelen. Ook de buurthuizen mogen weer gedeeltelijk en onder voorwaarden weer bezoekers ontvangen. In overleg met jullie en Dwarsverband, Dock en collega’s binnen de gemeente is er overlegd hoe we de heropening het beste kunnen regelen.

Aan de onderstaande richtlijnen en voorwaarden moeten de zelfbeheerde buurthuizen voldoen:

  1. Invullen van checklist en het beheersprotocol (ter info sturen naar Dwarsverband)
  2. Denk vooral na over omgaan en handhaven:

            Schenken van koffie, tee etc.

            Wel of geen open inlopen en de organisatie van de toezicht hierbij

  1. Volgende activiteiten mogen niet:
  • Koor en Zang
  • Intensieve sport, bvb. Kickboxen of judo
  • Dans en fitness
  • Muziek maken

De belangrijkste richtlijnen en maatregelen na 1 juni:

  • Houd nog steeds minimaal 1,5 m afstand.
  • Maximaal 30 personen per buurthuis (zonder personeel/beheerders meegerekend)
  • Buiten mogen mensen (13+) bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.

(bijvoorbeeld de buiten yoga op het grasveld bij De Boeg mag,

Judoactiviteit kinderen (COV Zuilen) binnen mag niet)

Kijk hier voor aanvullende uitleg.

Te nemen maatregelen mbt. belettering en informatie bezoekers buurthuizen in zelfbeheer

Uitgaande van de eigenverantwoordelijkheid van de initiatieven vraagt de gemeente om voor de locatie te passende maatregelen kwa informatie, bezetting en afstand te nemen. Op dit moment is de gemeentelijke (inkoop-)proces onvoldoende efficiënt voor facilitering van de buurthuizen in zelfbeheer betreffend levering van informatie- en hulpmaterialen. Een ander reden is dat elk zelfbeheerinitiatief zelfstandig besluit over de manier van heropening. De gemeente onderzoekt in samenwerking met Dwarsverband op welke manier in de toekomst bepaalde materialen centraal kunnen worden ingekocht. En vervolgens hoe het materiaal ter beschikking gesteld kan worden aan de initiatieven. 

In deze fase moeten we vertrouwen op de kracht van elk zelfbeheerinitiatief: eigenverantwoordelijk op basis van eigen kracht (gezond boerenverstand) en creativiteit geschikte en voor bezoekers herkenbare maatregelen nemen. En de kracht van het netwerk en de Vereniging Dwarsverband: steun aan elkaar, uitwisseling van kennis en ervaringen onder elkaar.

Zie hiervoor de checklist/beheerprotocol.

Omgaan met gemoeide kosten voor maatregelen en informatiemateriaal

De gemeente is zich bewust dat de aanvullende maatregelen kosten veroorzaken voor de zelfbeheerinitiatieven, nu en wellicht ook nog voor een langere periode. De gemeente staat open voor suggesties om de eventueel nu urgent benodigde financiële middelen zo snel mogelijk en on-bureaucratisch te verstrekken aan de desbetreffende zelfbeheerinitiatieven. Wellicht via 1 zelfbeheerorganisatie of de vereniging Dwarsverband?

De gemeente adviseert elk zelfbeheerinitiatief om alle gemoeide kosten voor de aanvullende maatregelen op een aparte kostenpost te verzamelen.

De gemeente ontving van enkele initiatieven eerste ideeën en plannen voor heropening conform de maatregelen, o.a. van De Schalm. Dat is goed nieuws.

In de bijlage voeg ik bij de checklist/beheersprotocol (gebaseerd op speeltuinen en gemeentelijke buurthuizen).

In het bericht worden een aantal richtlijnen en voorwaarden genoemd waaraan de zelfbeheerde buurthuizen moeten voldoen om weer open te kunnen gaan. Onderdeel daarvan is dat je een aan de hand van de meegestuurde checklist een beheerprotocol opstelt voor je eigen locatie. Over het beheerprotocol lees je in deze nieuwsbrief meer.

Geef de goede contactgegevens door
Heb je bovenstaande bericht niet of pas later gehad? Maik Schulz mailt je op het e-mailadres waarmee je ook je subsidieaanvraag hebt ingediend. Wil je dit soort berichten op een ander e-mailadres ontvangen of extra e-mailadres aan de lijst toevoegen, geef dit door via m.schulz@utrecht.nl. Tip: als zowel je algemene emailadres of e-mailadres van je beheerder én het emailadres van de voorzitter van het bestuur op de lijst staan, mis je dit soort belangrijke e-mails niet. 

Open mag maar hoeft niet
Het feit dat we, gedeeltelijk en onder voorwaarden, weer open kunnen werd met gejuich ontvangen. Maar er zijn ook twijfels en zorgen. Kan dit eigenlijk wel op mijn locatie? Nemen we niet een onnodig groot risico? Houden mijn bezoekers zich wel aan de regels? Over een paar weken begint onze zomerstop, is het dan wel de moeite om open te gaan? 

Onze locaties worden bezocht door kwetsbare mensen. De behoefte aan contact onder hen is groot, maar het risico ook. Heb je twijfels, neem dan het zeker voor het onzekere en wacht nog even. Dat je weer open kan vanaf 1 juni betekent natuurlijk niet dat je dat ook meteen moet doen. Neem je tijd, stel alvast een beheerprotocol op en test het eens uit. Informeer je goed en zorg dat je antwoord hebt op al je vragen voor je open gaat.